Tin tức

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2021


Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN
Ngày 20/12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân trực tuyến năm 2021 tại 141 điểm cầu, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh dự và chỉ đạo Hội nghị. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì Hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm, Hội trường Bộ Quốc phòng có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng báo cáo tóm tắt tổng kết công tác quan sự, quốc phòng năm 2021; phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2021, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt hơn năm 2020. Một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, nổi bật là:

Thường xuyên nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, chủ động, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước kiên quyết, linh hoạt, xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Chủ động phối hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động hiệu quả các nguồn lực, xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Duy trì thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và không gian mạng. 

Đặc biệt trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, toàn quân đã quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, chủ động điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, phương án ứng phó với các cấp độ dịch; sẵn sàng vào tâm dịch thực hiện nhiệm vụ dài ngày, trực tiếp điều trị cho người bệnh, là một trong những lực lượng nòng cốt, xung kích trên tuyến đầu, góp phần cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, tính mạng và cuộc sống của người dân, tiếp tục lan tỏa phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, được Đảng, Nhà nước khen ngợi, nhân dân yêu mến. Triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Làm tốt công tác kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên, kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, không có vùng cấm.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thân ái gửi đến các tướng lĩnh, cán bộ, chiến sĩ toàn quân, lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ cả nước lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp kỷ niệm 77 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch nước đánh giá, năm 2021, nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc đặt ra những mục tiêu, yêu cầu mới rất cao và có không ít khó khăn, thách thức, song Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ. Nhiều lĩnh vực, các mặt công tác đạt kết quả cao hơn 2020, trong đó có một số nhiệm vụ rất xuất sắc. 

Chủ tịch nước nhận xét, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; thường xuyên nắm chắc tình hình, chủ động trong nghiên cứu, dự báo chính xác, kịp thời, xử lý hiệu quả các tình huống, nhất là trên địa bàn chiến lược trọng điểm. Giữ được trong ấm, ngoài êm, không để bị động, bất ngờ là một yêu cầu rất lớn của Đảng, Nhà nước.

Quân đội giữ vững và tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ; hoàn thành tốt nhiệm vụ chiến đấu trong trong thời bình, góp phần bảo vệ sức khỏe, tính mạng, tài sản  của nhân dân. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, vì nhân dân phục vụ, Bộ Quốc phòng đã điều động một lực lượng lớn nhất trong vòng 50 năm qua để làm nhiệm vụ chống dịch, hỗ trợ người dân. Cán bộ, chiến sĩ quân đội không quản ngại khó khăn, xung kích trên tuyến đầu phòng, chống dịch, để lại nhiều hình ảnh đẹp, xúc động trong lòng đồng bào và nhân dân cả nước.

Đề cập đến mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, năm 2022 là năm nền tảng để quân đội ta tiến lên hiện đại. Do đó, Chủ tịch nước đề nghị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cần nghiên cứu, đánh giá chính xác tình hình; chủ động hơn nữa trong dự báo, tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng với Đảng, Nhà nước; không để bị động, bất ngờ. Kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh, đối ngoại, tăng cường hợp tác quốc tế về quốc phòng; chủ động phòng ngừa, sớm phát hiện và triệt tiêu các nhân tố bất lợi, xử lý hiệu quả các tình huống, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. “Đây là yêu cầu rất lớn, là nhiệm vụ trung tâm mà chúng ta phải quán triệt trong các đơn vị quân đội”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chủ tịch nước yêu cầu toàn quân tiếp tục làm tốt công tác dân vận; nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành và đặc biệt Bộ Y tế và các địa phương chuẩn bị tốt mọi mặt, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện tham gia phòng, chống dịch bệnh; ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn với tinh thần “người dân ở đâu khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, ở đó có bộ đội”.

Chủ động tham mưu, đề xuất chỉ đạo chuẩn bị chu đáo cho tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động hiệu quả các nguồn lực, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân vững mạnh, xây dựng các khu vực phòng thủ vững chắc, liên kết chặt chẽ trong thế trận phòng thủ quân khu. Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế và đối ngoại quốc phòng, nhất là đối tác chiến lược, các nước lớn, các nước láng giềng, các nước ASEAN và bạn bè truyền thống. Các cấp ủy, tổ chức Đảng trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân tiếp tục gương mẫu đi đầu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Quân đội luôn phải lực lượng đi đầu trong đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tư tưởng văn hóa, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, chủ động phòng ngừa, xử lý nghiêm vi phạm phòng, chống tham nhũng trong quân đội, giữ nghiêm kỷ luật Đảng, kỷ luật quân đội, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, đoàn kết nội bộ được củng cố, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa chính sách hậu phương quân đội.

Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới trách nhiệm quyết tâm cao nhất định, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và toàn thể cán bộ, chiến sĩ toàn quân sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mãi mãi xứng danh bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng với sự tin cậy, yêu mến của Đảng, Nhà nước và toàn dân chúng ta. Ngay sau hội nghị này, Chủ tịch nước đề nghị toàn quân khẩn trương quán triệt để triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm mới. Trước mắt thực hiện tốt nhiệm vụ, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn các sự kiện trọng đại của đất nước, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần; công tác tuyển quân, huấn luyện và thực hiện chính sách hậu phương quân đội.

Nhân dịp này, Bộ Quốc phòng đã đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua cho 50 tập thể. Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua năm 2021 cho 234 tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng năm 2021 đồng thời phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2022./.

TTXVN/VNP


Top