Tin tức

Chủ tịch nước dự Chương trình "Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2022"

Tối 30/10, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng năm 2022” nhằm biểu dương các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
  Tiết mục nghệ thuật biểu diễn trong chương trình. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Chương trình "Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2022" là cuộc gặp gỡ những điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những người bằng nỗ lực và trách nhiệm của mình, đã sống, học tập, lao động với mục tiêu chung là vì nhân dân, vì Tổ quốc, dựng xây đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Tham dự Chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng một số Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương; thường trực các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và các điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tôn vinh trong Chương trình.

Phát biểu tại Chương trình, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ: Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời, mẫu mực về đạo đức cách mạng, là biểu tượng về ý chí, nghị lực và sự phấn đấu, hy sinh không ngừng vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Người để lại cho dân tộc ta di sản vô cùng quý báu, đó là: Thời đại Hồ Chí Minh; Sự nghiệp Hồ Chí Minh; Tư tưởng, Đạo đức, Phong cách Hồ Chí Minh. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người đã trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm, niềm tự hào của cán bộ, đảng viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân Việt Nam.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ; tập trung làm tốt 3 vấn đề: Học tập, làm theo, nêu gương; khuyến khích, cổ vũ cán bộ, đảng viên suy nghĩ và hành động vì lợi ích chung, vì hạnh phúc của nhân dân. Quán triệt và thực hiện tinh thần đó, thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả và từ đó đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hết lòng phục vụ nhân dân, góp sức xây dựng và phát triển đất nước.

Chúc mừng và biểu dương những tập thể, cá nhân được tuyên dương trong Chương trình, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định những gương điển hình trong Chương trình đến từ nhiều ngành, nghề, địa phương khác nhau, song đều có một điểm chung, đó chính là việc nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, luôn bản lĩnh, kiên cường, sẵn sàng hy sinh “tận hiến vì dân”.

“Điều đó thêm khẳng định phẩm giá, khí phách con người Việt Nam, bồi đắp và tỏa sáng những hệ giá trị cao quý của quốc gia, văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ mới”, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu và mong rằng, các điển hình tiêu biểu tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa, nhân lên những điều tốt đẹp để cả dân tộc ta là “một rừng hoa đẹp”, xây dựng và phát triển đất nước, lan tỏa, góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng thấm sâu, thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong đời sống xã hội..

Nhân dịp này, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 về Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII về Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Để có thêm nhiều tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các các cấp ủy đảng tiếp tục nghiên cứu, xây dựng những mô hình hay, cách làm hiệu quả; đẩy mạnh việc phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương, điển hình trong học tập và làm theo Bác lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội; đổi mới hơn nữa nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để di sản mà Người để lại tiếp tục được khẳng định và phát huy mạnh mẽ; khơi dậy lòng yêu nước, ý chí sức mạnh của văn hóa, con người Việt Nam, tinh thần cống hiến, khát vọng phát triển đất nước. 

  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao quà và biểu trưng tôn vinh các điển hình tiêu biểu. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
Chương trình gồm 3 phần. Trong đó, Chương 1 “Hành trình thắp lửa” mang đến những câu chuyện về những con người đã đi theo ngọn lửa nhiệt huyết của tinh thần hết mình phục vụ nhân dân, không quản ngại khó khăn, thử thách. Chương 2 “Sức mạnh niềm tin” với những câu chuyện về những tấm gương hi sinh vì nhân dân, Tổ quốc, đấu tranh với cái sai, cái xấu… Từ đó giữ vững niềm tin của nhân dân khắp mọi miền đất nước với Đảng, với Nhà nước. Chương 3 “Khát vọng phồn vinh” gồm những câu chuyện về tài năng, sự sáng tạo của người Việt để phát triển kinh tế đất nước, đổi mới giúp cuộc sống người dân ngày càng tốt đẹp hơn và đặc biệt là đưa tên tuổi, giá trị Việt Nam khắp thế giới.

Sinh thời, Bác Hồ luôn tâm niệm: “Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp...”. Mỗi chúng ta đều có thể góp tài, góp sức - bằng những công việc nhỏ bé nhưng bền bỉ, sẻ chia và đồng cảm để giúp những người xung quanh mình có cuộc sống tốt đẹp hơn. Tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách là truyền thống quý báu của dân tộc ta luôn được gìn giữ và lan tỏa. Trong phần giao lưu của Chương trình, những tấm gương bình dị mà cao quý trong học tập và làm theo lời Bác dạy, đã có những chia sẻ những câu chuyện xúc động, truyền cảm hứng về việc tốt mà họ đang bền bỉ hằng ngày làm.

Đó là thầy giáo Vũ Văn Tùng (Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đinh Núp của tỉnh Gia Lai) với sáng kiến bữa ăn sáng hạnh phúc cho hơn 200 em nhỏ ở xã Pờ Tó, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai qua một tủ bánh mì đặc biệt, mỗi chiếc bánh mì có giá 5.000 - 10.000 đồng, nhờ vậy trở thành động lực niềm vui lớn của các em học sinh mỗi buổi đến trường. Hay cô giáo Quách Thị Bích Nụ (Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Đồng Ruộng, xã Đồng Ruộng, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình), luôn mang trong mình tâm thế “không sợ khó, không sợ khổ” của một người Đảng viên, trong suốt hơn 15 năm qua, chèo đò đưa học sinh vùng hồ Hòa Bình đi tìm con chữ, bất kể nắng mưa…

Qua các câu chuyện giao lưu tại Chương trình và các phóng sự, có thể nhận thấy các thế hệ người Việt đã và đang dốc sức dựng xây đất nước thịnh vượng, vì một Việt Nam phát triển, phồn vinh như tinh thần đã được khẳng định tại Đại hội XIII của Đảng; mở ra những cơ hội lớn "sánh vai với các cường quốc năm châu" như lời Bác Hồ từng căn dặn.

Tại Chương trình, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao quà lưu niệm, biểu trưng tôn vinh các điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách, tư tưởng Hồ Chí Minh./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

Hơn 70 gian hàng tham gia Phiên chợ Nông sản, Đặc sản vùng miền tại Hà Nội

Hơn 70 gian hàng tham gia “Phiên chợ Nông sản, Đặc sản vùng miền” tại Hà Nội

Phiên chợ Nông sản, Đặc sản vùng miền diễn ra từ ngày 13-16/6/2024 tại 489 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội. Phiên chợ nhằm tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại hỗ trợ quảng bá, giới thiệu tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm nông đặc sản tiêu biểu của các địa phương với chủ đề “Tuần lễ quảng bá các sản phẩm nông sản, trái cây chất lượng cao”.

Top