Tin tức

CHLB Đức tài trợ hơn 47 tỷ đồng bảo tồn đa dạng sinh học rừng tại Thừa Thiên - Huế

Ngày 27/4, bà Trần Thị Hoài Trâm, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1038/QĐ-UBND tiếp nhận và triển khai dự án viện trợ không hoàn lại "Dự trữ các-bon và bảo tồn đa dạng sinh học rừng" - Carbi giai đoạn 2 tại tỉnh Thừa Thiên - Huế. Dự án do Bộ Môi trường, Bảo tồn thiên nhiên và An toàn hạt nhân Cộng hòa Liên bang Đức (BMUB) tài trợ không hoàn lại với tổng kinh phí là hơn 1,8 triệu Euro, tương đương hơn 47 tỷ đồng. Dự án được thực hiện tại 2 huyện miền núi là Nam Đông và huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế từ năm 2019 đến năm 2024.

Mục tiêu của dự án là hỗ trợ đa dạng sinh học và các hệ sinh thái rừng của huyện Nam Đông và huyện A Lưới; phát huy công tác bảo tồn một cách hiệu quả thông qua việc cải thiện quản lý tài nguyên thiên nhiên của các đối tác chủ chốt tại các địa phương. Dự án tiến hành hỗ trợ quản lý bảo vệ và mở rộng các khu bảo tồn tại các khu vực cảnh quan vùng Trung Trường Sơn, cụ thể là khu vực dự án CarBi; phát triển năng lực tuần tra địa phương tại các điểm nóng về sinh học; xác định tác động của dự án thông qua giám sát đa dạng sinh học; khuyến khích và nhân rộng các mô hình (tiếp cận) thành công về quản lý các khu bảo tồn.

Dự án còn giúp xác định việc buôn bán sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã trái phép và hỗ trợ phối hợp thực thi pháp luật lâm nghiệp liên ngành; hỗ trợ năng lực thực thi pháp luật về quản lý bảo vệ động vật hoang dã tại địa phương và khu vực biên giới. Các hoạt động của dự án góp phần nâng cao gắn kết cộng đồng trong quản lý và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên bền vững; hỗ trợ thành lập và vận hành các quỹ phát triển thôn/bản; nâng cao năng lực về quản lý rừng cộng đồng; hỗ trợ thành lập các nhóm bảo tồn tình nguyện cấp cộng đồng. Ngoài ra, dự án cũng hỗ trợ cải thiện phương thức quản lý chi trả dịch vụ môi trường rừng và chia sẻ lợi ích; tăng cường lợi ích tại tỉnh Thừa Thiên - Huế...

Trước đó, Bộ Môi trường, Bảo tồn và An toàn của Cộng hòa Liên bang Đức đã hỗ trợ Thừa Thiên - Huế 2 triệu Euro để triển khai dự án "Dự trữ các-bon và bảo tồn đa dạng sinh học rừng". Dự án được thực hiện trong 4 năm (2011- 2014) tại tại  Khu bảo tồn Sao La, vùng mở rộng của Vườn Quốc gia Bạch Mã và hành lang xanh nằm trên địa bàn hai huyện Nam Ðông và A Lưới, với tổng diện tích 120.000 ha rừng./.


TTXVN/VNP


Top