Tin tức

Châu Á sẽ có mức tăng trưởng kinh tế đứng đầu thế giới

Châu Á đang duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định và dự kiến sẽ dẫn đầu thế giới về phát triển kinh tế trong bối cảnh sự phục hồi của các nền kinh tế lớn vẫn còn mong manh.

Đây là kết luận trong báo cáo mang tựa đề "Báo cáo hằng năm về sức cạnh trạnh của châu Á năm 2018," công bố tại cuộc họp báo trong khuôn khổ hội nghị thường niên của Diễn đàn châu Á Bác Ngao, diễn ra tại tỉnh Hải Nam, miền Nam Trung Quốc.

Báo cáo nhấn mạnh đến vai trò "chèo lái" quan trọng của kinh tế châu Á đối với sự phát triển kinh tế toàn cầu, đồng thời khẳng định các yếu tố về tăng trưởng bên ngoài được tăng cường, đà chuyển động bên trong và sự hợp tác sâu rộng giữa các thị trường gắn kết về kinh tế chính là xung lực thúc đẩy sự phát triển trong tương lai của châu Á.

Báo cáo đánh giá tiến trình hội nhập kinh tế châu Á đã đạt được nhiều tiến bộ nhanh chóng và việc phối hợp thực hiện chiến lược phát triển thị trường quốc tế chung giữa các nền kinh tế sẽ tiếp tục mang đến nhiều lợi thế phát triển, cũng như đảm bảo các nền kinh tế châu Á có liên quan có được sự ổn định hơn và phát triển tốt trong tương lai.

Báo cáo cho biết ngày càng có nhiều nền kinh tế chuyển đổi mô hình phát triển thông qua chính sách đổi mới, với hy vọng thông qua sự tiến bộ của khoa học và công nghệ sẽ đạt được nhiều lợi ích có giá trị cao.

Báo cáo nhận định môi trường an ninh tại châu Á sẽ được cải thiện và các mối đe dọa an ninh phi truyền thồng sẽ dần giảm bớt, nhờ đó các nước châu Á sẽ được trang bị tốt hơn để đẩy mạnh hoạt động điều hành và cải thiện tình hình an ninh nói chung ở châu Á.

Cũng tại cuộc họp báo trên, "Báo cáo về nhất thể hóa kinh tế châu Á" cũng đã được công bố, trong đó dự báo nhu cầu đầu tư của châu Á sẽ vượt 8.000 tỷ USD vào năm 2020.

Do đó, các nền kinh tế châu Á cần tận dụng cơ hội và hợp tác với nhau để hình thành thị trường tài chính gắn kết mang tầm cỡ thế giới thông qua chính sách cải cách./.

TTXVN/VNP


Top