Tin tức

Cần Thơ phát triển du lịch gắn với bảo tồn di sản văn hóa

Chợ nổi Cái Răng là một chợ đầu mối nông sản nổi tiếng ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Ảnh: Trọng Chính
Là trung tâm động lực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, năm 2019, thành phố Cần Thơ chủ trương tìm hướng khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên du lịch dồi dào là các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử cùng nền văn hóa lâu đời, đậm đà bản sắc dân tộc, gắn kết nhiệm vụ bảo tồn và phát huy giá trị di sản với phát triển du lịch bền vững tại địa phương.

Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ Trần Việt Phường, năm 2019, thành phố chủ trương nghiên cứu, ban hành thêm nhiều chính sách đãi ngộ đối với các nghệ nhân thực hành di sản và hỗ trợ, khuyến khích phát triển các Câu lạc bộ văn nghệ dân gian tại mỗi địa phương nhằm giữ gìn, nhân rộng những giá trị này trong sinh hoạt cộng đồng.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kết hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ mở các khóa đào tạo cho đội ngũ cán bộ quản lý di sản, những người làm du lịch các kiến thức về văn hóa và kinh doanh du lịch, quan điểm khai thác du lịch hợp lý đi đôi với bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Phát huy giá trị làng nghề gắn với du lịch, đến năm 2021, thành phố tập trung đầu tư phát triển các làng nghề tiêu biểu trên địa bàn thành điểm đến trong các tour, tuyến du lịch.

Thành phố thực hiện cải tạo cơ sở hạ tầng và tập huấn kỹ năng phục vụ du lịch cho các làng nghề; tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy tại các làng nghề gắn với du lịch.

Thành phố Cần Thơ hiện có 104 loại hình di sản văn hóa phi vật thể, trong đó Văn hóa Chợ nổi Cái Răng và Lễ hội Kỳ yên Thượng điền đình Bình Thủy đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia./.

TTXVN/VNP


Top