Tin tức

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Hà Nội "đi hai chân" để phát triển đồng đều

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
Ngày 20/8, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội (khoá XVI) tổ chức Hội nghị lần thứ 25 để cho ý kiến về Dự thảo Văn kiện và các dự thảo văn bản phục vụ Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Hội nghị Thành ủy lần thứ 25 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là thảo luận và thông qua toàn bộ các văn kiện trình Đại hội, là một nội dung quyết định sự thành công của Đại hội XVII Đảng bộ thành phố, quyết định sự phát triển của Thủ đô giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 và 2045. Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị các đại biểu phát huy dân chủ, tinh thần trách nhiệm cao và trí tuệ để thảo luận sôi nổi, đóng góp thêm nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện văn kiện đại hội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết, đến nay, 100% chi bộ trực thuộc các đảng bộ cơ sở, các tổ chức cơ sở đảng và các đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy đã tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thành công của đại hội đảng bộ các cấp là tiền đề quan trọng để tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Không chỉ hoàn thành toàn bộ các nội dung, chương trình đề ra, đổi mới tích cực và mạnh mẽ về văn kiện và nhân sự cấp ủy khóa mới, đại hội đảng bộ các cấp của Đảng bộ thành phố thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Kết quả của các đại hội đã tạo ra khí thế mới trong các cấp, các ngành, động viên, khích lệ tinh thần thi đua xây dựng và phát triển trong Đảng và trong nhân dân.

Gợi ý một số nội dung cần tập trung thảo luận, về dự thảo Chương trình hành động, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, về cơ bản, Ban Thường vụ Thành ủy thấy cần thiết tiếp tục duy trì 8 chương trình công tác lớn của Thành ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 nhưng với nội hàm mới, mục tiêu mới, định hướng lớn và các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp trong giai đoạn 2021 - 2025, đã được nêu trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. Đồng thời, Tiểu ban Văn kiện, Ban Thường vụ Thành ủy đề xuất bổ sung một chương trình công tác về “Chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, phát triển kinh tế đô thị” để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, phát triển các đô thị vệ tinh, sớm hoàn thành mục tiêu đưa 5 huyện thành quận trong nhiệm kỳ, gắn với chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị, góp phần thiết thực xây dựng thành phố xanh, ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nêu rõ: Chúng ta đã có một chương trình về xây dựng nông thôn mới. Với chương trình mới này, Hà Nội sẽ “đi bằng hai chân” để phát triển đồng đều hơn.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, sau khi tiếp thu ý kiến của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tại hội nghị lần này, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ chỉ đạo hoàn thiện các dự thảo văn kiện để báo cáo, xin ý kiến Bộ Chính trị, dự kiến trong tháng 9/2020.

Trình bày Tờ trình của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về việc tiếp thu, hoàn thiện và xin ý kiến về Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, về mục tiêu tổng quát, trên cơ sở tổng hợp, chắt lọc, tham khảo các ý kiến, Tiểu ban Văn kiện đã biên tập lại và đề xuất mục tiêu tổng quát như sau: “Đến năm 2025, xây dựng Đảng bộ thành phố có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; phát triển nhanh và bền vững Thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực; cơ bản hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, GRDP/người đạt 8.300 - 8.500 USD. Phấn đấu đến năm 2030 Hà Nội trở thành thành phố "xanh - thông minh - hiện đại”; phát triển năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế; hoàn thành công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô; GRDP/người đạt 12.000 - 13.000 USD. Đến năm 2045, Hà Nội có chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, bền vững; là thành phố kết nối toàn cầu, có sức cạnh tranh quốc tế, GRDP/người đạt trên 36.000 USD.

Đáng chú ý, trong phần mục tiêu tổng quát, về chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đầu người đến năm 2025, theo gợi ý của Thủ tướng Chính phủ, Ban Cán sự đảng Chính phủ, Tiểu ban Văn kiện đã chỉ đạo các ngành kế hoạch và đầu tư, thống kê tính toán lại, điều chỉnh mục tiêu phấn đấu đạt mức 8.300 USD đến 8.500 USD, tích cực hơn so với chỉ tiêu tại Dự thảo lần thứ hai và lần thứ tư (8.100 USD đến 8.300 USD). Về chỉ tiêu tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, Tiểu ban Văn kiện đề xuất điều chỉnh giảm từ 30% xuống còn 20% để bảo đảm tính khả thi.

Đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị, Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam cho rằng trong phần nguyên nhân những hạn chế cần bổ sung thêm việc phân công, phân cấp trong quản lý kinh tế -xã hội có việc còn chưa phù hợp, còn chồng chéo trong việc phân công và chậm được điều chỉnh. Hội đồng nhân dân qua việc giám sát tại quận, huyện đã nhiều lần có ý kiến và thực tế ở quận Hai Bà Trưng cũng cho thấy rõ việc này.

Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Dương Đức Tuấn bày tỏ sự đồng ý về việc bổ sung chương trình công tác lớn về “Chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, phát triển kinh tế đô thị”, đồng thời đồng chí đề xuất thành phố cần điều chỉnh quy hoạch chung của Thủ đô để thực hiện liên kết vùng, quy hoạch vùng.

Giám đốc Sở Công Thương Lê Hồng Thăng và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chu Phú Mỹ đề cập sự phối hợp còn chưa chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị; đề nghị thành phố quan tâm, giải quyết tình trạng ô nhiễm của các dòng sông và các làng nghề…

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã đóng góp ý kiến cho dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Phát biểu kết luận, nhấn mạnh những nét mới của Dự thảo Báo cáo chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho rằng sự phát triển của Thủ đô không phải là đường thẳng từ quá khứ đến tương lai, mà có thể tận dụng những tiến bộ của khoa học, công nghệ mà cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại để tạo ra bước phát triển đột phá. Vì vậy, các chỉ tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ mới phải vừa bảo đảm tính khả thi cao, vừa nuôi dưỡng khát vọng, quyết tâm và có tính đột phá.

Đề cập về 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm mà mỗi đồng chí Thành ủy viên phải tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, không cấp nào được ngồi chờ mà phải thực hiện ngay, nhanh chóng đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp vào cuộc sống; cụ thể hóa các mục tiêu của nghị quyết để tập trung chỉ đạo hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách theo đặc thù từng địa phương; kiện toàn nhân sự Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể theo đề án và kết quả bầu cử nhân sự.

Trên cơ sở kết quả hội nghị, các tiểu ban Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo kế hoạch; hoàn thiện toàn bộ văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố trước ngày 30/8/2020. Tiểu ban nhân sự cần thực hiện quy trình nhân sự Đảng bộ thành phố, hoàn thành trong tháng 8/2020. Các cấp, ngành cần tập trung nắm chắc tình hình, chủ động phát hiện, kịp thời thông tin, báo cáo, đề xuất Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp, ngành, các Thành ủy viên phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, chung sức, đồng lòng để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của thành phố và những nội dung đã được hội nghị nhất trí thông qua; quyết tâm tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội./.

TTXVN/VNP


Top