Tin tức

Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX

Sau ba ngày làm việc khẩn trương với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX đã hoàn thành các chương trình đã được Đại hội thông qua. Chiều 20/9, lễ bế mạc Đại hội được trọng thể tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các Ủy viên Ủy ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX. Ảnh: TTXVN


Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn và các Phó Chủ tịch
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX. Ảnh: TTXVN

 
Dự phiên bế mạc Đại hội có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương cùng dự phiên bế mạc.

Tại phiên bế mạc, Đại hội đã nghe báo cáo tổng hợp kết quả tham luận, thảo luận; phát biểu của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về tình hình và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, công tác phối hợp giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Đại hội cũng nghe báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX; công bố danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực, các Phó Chủ tịch không chuyên trách.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX. Theo đó Đại hội đã hiệp thương cử số lượng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX (nhiệm kỳ 2019 - 2024) gồm 385 vị. Tại Đại hội đã hiệp thương cử 374 vị tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 (11 vị khuyết sẽ được bổ sung trong nhiệm kỳ).

Đoàn Chủ tịch gồm 62 ủy viên và Ban Thường trực gồm 6 ủy viên. Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX. Ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX.

Bốn Phó Chủ tịch chuyên trách gồm các vị: Trương Thị Ngọc Ánh, Ngô Sách Thực, Nguyễn Hữu Dũng, Phùng Khánh Tài. Sáu Phó Chủ tịch không chuyên trách gồm các vị: Tô Thị Bích Châu, Nguyễn Thị Doan, Nguyễn Lan Hương, Hà Thị Khiết, Linh mục Trần Xuân Mạnh, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn.

Đại diện Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX Trần Thanh Mẫn cảm ơn Đại hội đã tín nhiệm giới thiệu, hiệp thương cử các vị tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực nhiệm kỳ 2019 - 2024 nhận thức sâu sắc đây là vinh dự to lớn, song cũng là trọng trách mà Đại hội tin tưởng giao phó.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định Ủy ban sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy những thành quả, kinh nghiệm qua các nhiệm kỳ, nghiên cứu triển khai hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; luôn chân thành lắng nghe, giữ mối liên hệ, phát huy trí tuệ, kinh nghiệm của mỗi người; đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất cao, không ngừng học hỏi, rèn luyện và hành động, xứng đáng là đại biểu tiêu biểu đại diện của các tổ chức, liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, cộng đồng người Việt Nam định cư ở nước ngoài; quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024 mong muốn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo thường xuyên của Đảng, sự phối hợp hiệu quả của các cơ quan nhà nước, sự đồng tâm, hiệp lực của các tổ chức thành viên và Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, Ban Công tác Mặt trận ở hơn 100.000 khu dân cư trong cả nước, đặc biệt là sự ủng hộ, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, đồng bào trong nước, đồng bào ở nước ngoài.

Tại phiên bế mạc Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đã tặng quà lưu niệm 112 vị trong Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực khóa VIII không tiếp tục tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, trước yêu cầu của đất nước trong tình hình mới, vì tương lai tươi sáng của dân tộc, Đại hội kêu gọi toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài cùng chung sức, đồng lòng, phát huy cao độ lòng yêu nước, ý chí quyết tâm, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng, hành động, ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; giữ vững độc lập, thống nhất, chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; chung sức, đồng lòng xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong diễn văn bế mạc Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, các văn kiện Đại hội là sự kết tinh trí tuệ, nhiệt huyết, trách nhiệm cán bộ Mặt trận các cấp, các tổ chức thành viên, các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử ra Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024 bảo đảm tính tiêu biểu, thiết thực và tính đại diện của các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đáp ứng được nhiệm vụ của đất nước trong giai đoạn mới. Ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, ngay sau Đại hội, MTTQ các cấp sẽ triển khai ngay việc phổ biến tuyên truyền sâu rộng kết quả Đại hội, quyết tâm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội thông qua các chương trình hành động, kế hoạch cụ thể và sẽ là hoạt động thường xuyên của MTTQ Việt Nam các cấp.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (khóa IX), ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII đã được hiệp thương tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024./.

TTXVN/VNP


Top