Tin tức

Bảo tàng tỉnh Bạc Liêu tiếp nhận hơn 500 cổ vật, hiện vật quý giá

Ngày 18/5, Bảo tàng tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức Lễ tiếp nhận hiện vật, cổ vật do nhà sưu tập Nguyễn Ngọc Ẩn hiến tặng đồng thời tổ chức trưng bày, giới thiệu các hiện vật, cổ vật do các nhà sưu tập Nguyễn Ngọc Ẩn (Bình Thuận), Trần Hữu Phước (Thành Phố Hồ Chí Minh), Trần Quốc Thành (thành phố Bạc Liêu) hiến tặng đến với công chúng trong và ngoài tỉnh.

Nhà sưu tập Nguyễn Ngọc Ẩn hiến tặng 519 cổ vật, hiện vật các loại của các thời kỳ lịch sử: văn hóa Sa Huỳnh, văn hóa Đông Sơn, văn hóa Óc Eo, Khmer, Chăm…; hiện vật thời nhà Lý, Trần, Lê và Nguyễn; gốm Sài Gòn – Biên Hòa – Lái Thiêu. Trong 519 cổ vật, hiện vật các loại có những cổ vật, hiện vật quý giá như: chín rìu đá thời kỳ văn hóa Sa Huỳnh, văn hóa Đông Sơn có niên đại từ 700 – 500 năm trước Công Nguyên, các hiện vật gốm sứ có niên đại từ thế kỷ XI – XX; tiền xu các thời vua Nguyễn như: Thiệu Trị, Gia Long, Minh Mạng, Tự Đức.

Ngoài ra, từ những ngày đầu năm 2018 Bảo tàng Bạc Liêu cũng được các nhà sưu tập Trần Hữu Phước, Nguyễn Đình Thịnh có nhã ý hiến tặng các sưu tập hiện vật quý có giá trị thuộc các thời kỳ lịch sử, các nền văn hóa khác nhau. Nhà sưu tập Trần Hữu Phước đã hiến tặng 134 hiện vật về lịch sử, văn hóa, kháng chiến. Đến ngày 14/10/2018 ông tiếp tục hiến tặng 330 hiện vật lịch sử văn hóa thời kỳ bao cấp. Nhà sưu tập Nguyễn Đình Thịnh hiến tặng 28 hiện vật gốm các loại.

Giám đốc Bảo tàng tỉnh Bạc Liêu Lê Thanh Tự cho biết: Trong điều kiện nguồn ngân sách nhà nước dành cho công tác sưu tầm hiện vật còn hạn chế thì việc hiến tặng những cổ vật, hiện vật với số lượng lớn có giá trị như trên là một nghĩa cử hết sức cao đẹp, nhân văn. Việc làm này góp phần làm phong phú thêm kho hiện vật của bảo tàng cũng như đa dạng hóa trưng bày đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu và giải trí ngày càng cao của khách tham quan, nhất là nhân dân địa phương không có điều kiện tham quan, du lịch xa.

Ông Lê Thanh Tự khẳng định, Bảo tàng tỉnh Bạc Liêu sẽ trân trọng bảo quản và phát huy giá trị các sưu tập hiện vật này, đồng thời nghiên cứu làm rõ thêm các giá trị của chúng để phục vụ tốt công tác trưng bày, tuyên truyền hiệu quả cũng như đáp ứng nguyện vọng và mục đích của các nhà sưu tập./.

TTXVN/VNP


Top