Tin tức

Báo cáo chuyên đề về Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc

Ngày 15/2, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị báo cáo chuyên đề về Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc (17/2/1979-17/2/2019) với sự tham dự của các cán bộ chủ chốt ở tỉnh và cán bộ hưu trí thuộc diện Tỉnh ủy quản lý.

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 9, cung cấp thông tin về Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, trong đó tập trung vào bối cảnh dẫn đến cuộc chiến, diễn biến cuộc chiến và những vấn đề rút ra từ cuộc chiến đấu.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải, việc nhìn lại cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc là để ôn lại bài học lịch sử, từ đó nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng trong mọi lúc, mọi nơi và sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.

Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tiếp tục phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đất nước phồn vinh, nâng cao vai trò, vị thế của Tổ quốc trên trường quốc tế; đồng thời, sẵn sàng đánh thắng bất kỳ đối tượng nào xâm phạm lãnh thổ thiêng liêng của quốc gia. Việt Nam cũng xác định luôn duy trì đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa.

Việc tổ chức thông tin chuyên đề nhằm khẳng định sự thật lịch sử và tính chính nghĩa của Việt Nam trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc; chủ trương, đường lối, chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong quan hệ với Trung Quốc. 

Hội nghị còn cung cấp thông tin để phê phán những biểu hiện sai trái, xuyên tạc, vu cáo của các thế lực thù địch nhằm lợi dụng sự kiện biên giới phía Bắc để kích động, chống phá Đảng, Nhà nước và quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc./.

TTXVN/VNP


Top