Tin tức

APPF-26 tiếp tục thảo luận các vấn đề hợp tác phát triển trong khu vực

Phiên họp toàn thể tại hội nghị APPF. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Trong khuôn khổ Hội nghị thường niên lần thứ 26, Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (APPF-26) với chủ đề “Quan hệ đối tác nghị viện vì hòa bình, sáng tạo và phát triển bền vững," ngày 20/1, các phiên họp về vấn đề hợp tác phát triển trong khu vực; về APPF tiếp tục diễn ra với sự tham gia của các nghị viện thành viên. 

Phiên họp về các vấn đề hợp tác phát triển trong khu vực các đại biểu tập trung thảo luận ba chủ đề gồm “Tăng cường hành động chung nhằm ứng phó với Biến đổi khí hậu." Các nghị sỹ sẽ thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm về những vấn đề này trong hoạt động lập pháp và hoạch định chính sách. Biến đổi khí hậu cũng là một thách thức kinh tế, xã hội, môi trường hướng tới mục tiêu phát triển bền vững ở châu Á-Thái Bình Dương vì đây là khu vực dễ bị tổn thương nhất do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. 

Chủ đề về “Các nguồn lực cho phát triển bền vững," thông qua chức năng quyết định ngân sách, phân bổ ngân sách, nghị viện giữ vai trò quyết định thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. 

Chủ đề về “Đẩy mạnh hợp tác văn hóa, du lịch trong khu vực” là dịp để các nghị sỹ trao đổi, thảo luận những kinh nghiệm tốt trong hành động của nghị viện để nâng cao hiệu quả hợp tác về văn hóa và du lịch, đặc biệt là trong bối cảnh thế giới và khu vực trở thành một thể kết nối toàn cầu, đa dạng về văn hóa, xã hội và có nhiều tiềm năng to lớn cho phát triển ngành du lịch. 

Phiên họp về Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương, là phiên họp thảo luận về tương lai của APPF, những sáng kiến để nâng cao hiệu quả thực chất, vai trò của APPF đối với hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực cũng như trên thế giới. 

Chiều cùng ngày, Lễ bế mạc APPF-26 và họp báo thông báo kết quả của Hội nghị APPF-26 sẽ diễn ra ngay sau kết thúc các phiên họp./. 

TTXVN/VNP


Top