20/01/2016 06:17 GMT+7 Email Print Like 0

Tiểu ban tuyên truyền Hội đồng bầu cử Quốc gia họp phiên thứ 2

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì phiên họp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chiều 19/1, Tiểu ban Văn bản pháp luật và thông tin, tuyên truyền của Hội đồng bầu cử Quốc gia đã họp phiên thứ 2.

Chủ trì phiên làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, Trưởng Tiểu ban Văn bản pháp luật và thông tin, tuyên truyền nêu rõ, thời gian qua, Tiểu ban đã tích cực triển khai các công việc thuộc thẩm quyền của mình.

Tại phiên làm việc này, Tiểu ban Văn bản pháp luật và thông tin, tuyên truyền cho ý kiến về dự thảo Báo cáo về việc triển khai nhiệm vụ của Tiểu ban từ khi thành lập đến nay và dự kiến các công việc sẽ triển khai trong tháng 2 và 3/2016; cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng bầu cử Quốc gia quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Bên cạnh đó, Tiểu ban cũng tham gia chỉ đạo, phối hợp cùng Ban công tác đại biểu chuẩn bị cuốn "Hỏi đáp về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân" tham gia góp ý kiến, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của Hội đồng bầu cử Quốc gia về các biểu mẫu phục vụ công tác bầu cử để trình Hội đồng bầu cử Quốc gia xem xét, thông qua.

Trong tháng 2 và 3 tới, Tiểu ban Văn bản pháp luật và thông tin, tuyên truyền tiếp tục đôn đốc, phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn, phục vụ công tác bầu cử.

Tập hợp tất cả các văn bản về bầu cử, gồm Hiến pháp, Luật tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn về bầu cử để xuất bản thành cuốn "Tập hợp các văn bản hướng dẫn bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân."

Đồng thời, giúp Hội đồng bầu cử Quốc gia chỉnh lý, hoàn thiện cuốn sách "Hỏi đáp về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân." Kịp thời tham mưu, giúp Hội đồng bầu cử Quốc gia giải đáp những vướng mắc, kiến nghị về công tác bầu cử khi có đề nghị của các địa phương, cơ quan tổ chức, cá nhân.

Về công tác thông tin, tuyên truyền, sẽ vận hành Trung tâm báo chí bầu cử để phục vụ các phiên họp của Hội đồng bầu cử Quốc gia; đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng các văn bản pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Dự kiến hoàn thành chuyên trang thông tin điện tử của Hội đồng bầu cử Quốc gia vào cuối tháng 2/2016...

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nên rõ, cùng với việc tích cực tuyên truyền để người dân hiểu đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng cũng như trách nhiệm tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, các cơ quan báo chí còn phải làm tốt công tác phản bác lại các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Tại phiên họp, các thành viên Tiểu ban đã cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng bầu cử quốc gia quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Nghị quyết hướng dẫn chi tiết khoản 6 Điều 14 "về mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu thẻ cử tri, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu, các mẫu văn bản khác sử dụng trong công tác bầu cử"; Điều 35 về "Hồ sơ ứng cử và thời gian nộp hồ sơ ứng cử" và khoản 3 Điều 58 về "các trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân vì lý do bất khả kháng" của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân./.
 
TTXVN/VNP
CÁC BÀI ĐÃ ĐƯA