31/03/2018 19:37 GMT+7 Email Print Like 0

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng chủ trì Hội nghị Cấp cao CLV 10

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu khai mạc Hội nghị Cấp cao CLV 10. (Ảnh: TTXVN)
Ngày 31/3, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Cấp cao Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV) lần thứ 10 do Thủ tướng ba nước Việt Nam, Campuchia, Lào đồng chủ trì. 

Chủ tịch Ngân hàng phát triển châu Á (ADB), Tổng thư ký ASEAN và Giám đốc điều hành Ngân hàng thế giới (WB) tham dự Hội nghị theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. 

Đây cũng là lần đầu tiên Lãnh đạo cấp cao các tổ chức quốc tế ADB, WB và ASEAN tham dự Hội nghị Cấp cao CLV. 

Nội dung chính của Hội nghị gồm: Rà soát về tình hình triển khai Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội Khu vực Tam giác phát triển CLV đến năm 2020 và việc thực thi các quyết định của Hội nghị Cấp cao CLV; thảo luận về hướng đi của hợp tác CLV trong giai đoạn tới. 

Về tình hình hợp tác, Hội nghị ghi nhận những tiến bộ trong hợp tác giữa ba nước đã đạt được trên nhiều lĩnh vực từ hạ tầng cơ sở đến tạo thuận lợi cho thương mại; nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác CLV trong việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định ở khu vực, hỗ trợ quá trình phát triển kinh tế, xã hội của mỗi nước, giúp 13 tỉnh khu vực biên giới thu hẹp khoảng cách phát triển. 

Cụ thể, triển khai kết quả Hội nghị Cấp cao CLV lần thứ 9, Tập đoàn Viettel của Việt Nam đã áp dụng thành công mức cước gọi giữa thuê bao của Viettel tại ba nước tương đương với mức cước trong nước, góp phần tạo thuận lợi cho giao lưu, kết nối giữa nhân dân và doanh nghiệp ba nước. 

Về định hướng hợp tác trong thời gian tới, các Nhà Lãnh đạo khẳng định cam kết thúc đẩy hơn nữa hợp tác toàn diện giữa ba quốc gia, góp phần xây dựng các nền kinh tế CLV hội nhập, bền vững, thịnh vượng và là một bộ phận không thể thiếu của Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025. 

Hội nghị nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường kết nối giữa ba nền kinh tế nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh kinh tế, tham gia hiệu quả vào các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu và ứng phó với các thách thức chung. 

Hội nghị đã thảo luận về việc mở rộng hợp tác Khu vực Tam giác phát triển CLV, nhất trí giao cho các Bộ trưởng và các chuyên gia nghiên cứu vấn đề này. 

Để khởi động quá trình này, các Nhà Lãnh đạo đã thông qua Kế hoạch tổng thể về kết nối ba nền kinh tế CLV đến năm 2030. Kế hoạch hợp tác bao gồm những định hướng lớn thúc đẩy hợp tác kết nối về hạ tầng cơ sở, kết nối về thể chế, kinh tế và giao lưu nhân dân.

Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo cũng chỉ đạo Ủy ban điều phối chung tích cực triển khai một số nội dung nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác như tăng cường hợp tác an ninh đối ngoại, đặc biệt trong phòng chống tệ nạn buôn gỗ, buôn người, buôn ma tuý, tội phạm xuyên biên giới, ứng phó với bệnh dịch truyền nhiễm và thiên tai, rà phá vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh; Xây dựng Quy hoạch phát triển ngành du lịch khu vực Tam giác phát triển để tạo bước chuyển quan trọng cho ngành du lịch ba nước; Giao các Bộ Nông nghiệp ba nước trao đổi và hoàn thiện Kế hoạch phát triển ngành công nghiệp cao su ba nước Campuchia, Lào và Việt Nam để trình xem xét tại Hội nghị Cấp cao Tam giác phát triển CLV lần thứ 11; Thúc đẩy các chương trình hợp tác chung về bảo vệ môi trường và quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên; Thường xuyên cập nhật thông tin về tiềm năng, các chính sách ưu đãi dành cho khu vực Tam giác phát triển CLV trên Trang thông tin điện tử khu vực Tam giác phát triển CLV. 

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh sự cần thiết phải có bước đi mạnh mẽ hơn trong chính sách của từng quốc gia, cũng như phối hợp chung giữa ba nước để xây dựng một Tam giác phát triển CLV năng động, thịnh vượng, phát triển bền vững và bao trùm, trở thành một cực tăng trưởng ở Đông Nam Á. 

Với tinh thần đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề xuất ba phương hướng lớn để tăng cường hợp tác giữa ba nước gồm từng bước mở rộng quy mô hợp tác Khu vực Tam giác phát triển CLV thông qua tăng cường kết nối giữa ba nền kinh tế CLV; trên cơ sở Kế hoạch Hành động về kết nối ba nền kinh tế CLV đến năm 2030, khẩn trương xây dựng và triển khai các kế hoạch và dự án trong các lĩnh vực chuyên ngành; Gắn kết tốt hơn các chiến lược, kế hoạch của Tam giác phát triển CLV với kế hoạch chung của ASEAN, Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025; Ưu tiên tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hoá và dịch vụ giữa ba nước và giữa Tam giác phát triển CLV với bên ngoài, đặc biệt là tạo thuận lợi lưu thông hàng hoá qua các cặp cửa khẩu biên giới và cải thiện hệ thống logistics của các nước CLV. 

Sau khi kết thúc Hội nghị, ba Thủ tướng đã ký Tuyên bố chung về hợp tác Khu vực Tam giác phát triển CLV, thống nhất tổ chức Hội nghị Cấp cao Khu vực Tam giác phát triển CLV lần thứ 11 tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào vào năm 2020 và cùng chủ trì họp báo quốc tế về kết quả Hội nghị Cấp cao hợp tác Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ 10./. 

TTXVN/VNP
CÁC BÀI ĐÃ ĐƯA