13/07/2019 10:40 GMT+7 Email Print Like 0

Thủ tướng chủ trì phiên họp Tiểu ban Kinh tế - xã hội với các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung Tây Nguyên

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Tiểu ban Kinh tế - Xã hội
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Sáng 12/7, tại thành phố Ban Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Tiểu ban Kinh tế - xã hội chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã có cuộc làm việc với các địa phương khu vực miền Trung Tây Nguyên. Cuộc họp do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban chủ trì. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng các thành viên Tổ Biên tập và lãnh đạo các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung Tây Nguyên.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, khu vực miền Trung Tây Nguyên là địa bàn còn nhiều khó khăn, cần tập trung đầu tư phát triển. Thủ tướng đánh giá, nhiều địa phương có tốc độ tăng trưởng cao hơn bình quân cả nước như Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Lâm Đồng… Dân số của vùng trên 12 triệu người, chiếm gần 13% dân số cả nước, chiếm 1/4 diện tích cả nước, có nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển trên nhiều lĩnh vực như công nghiệp, du lịch, dịch vụ, cảng biển, cây công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao. Miền Trung, Tây Nguyên cũng là khu vực có vị trí kinh tế, địa lý, vai trò đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và cũng là địa bàn sở hữu nhiều tiềm năng, lợi thế riêng có cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thủ tướng nêu rõ yêu cầu của cuộc họp nhằm tập hợp các ý kiến đóng góp vào dự thảo Văn kiện chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XIII của Đảng, sao cho sát với tình hình thực tiễn, nhất là làm rõ các điểm nghẽn, nút thắt trong phát triển; trên cơ sở đó góp ý với Trung ương xây dựng Đề cương Chiến lược phát triển Kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 và Báo cáo về tình hình Kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020, kế hoạch phát triển Kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 trình Đại hội XIII của Đảng.

Thủ tướng đặt ra yêu cầu trong hoạch định đường hướng phát triển của đất nước thời gian tới có sự kế thừa những thành tựu đổi mới; đồng thời cần đề ra mục tiêu, giải pháp phát triển sao cho phù hợp với xu hướng phát triển chung của thế giới và bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 để đưa đất nước có bước phát triển mạnh mẽ hơn hiện nay.

Sau khi lắng nghe các ý kiến trao đổi tại buổi làm việc, phát biểu kết luận, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, 10 tỉnh khu vực miền Trung Tây Nguyên đã đạt nhiều thành tựu lớn trên nhiều mặt, có những mặt vượt bậc, từ hạ tầng đến nhiều sản phẩm; an ninh trật tự được đảm bảo; đời sống nhân dân được nâng lên, công tác chăm sóc người có công được quan tâm triển khai.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng cho rằng, tình hình phát triển cây công nghiệp dài ngày như cà phê, hồ tiêu tại khu vực này đang vượt quy hoạch, dư thừa nguồn cung; gây ảnh hưởng tới nguồn nước tưới tiêu.

Thủ tướng khẳng định lại quan điểm không có chủ trương phá rừng nghèo để trồng cây công nghiệp.

Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm phát triển khu vực miền Trung Tây Nguyên: “Phát triển để ổn định chứ không phải ổn định để phát triển. Phát triển xanh, chống sa mạc hóa Tây Nguyên”.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng đặt ra yêu cầu cần nghiên cứu cơ chế liên kết vùng hiệu quả; rà soát quy hoạch tổng thể, nhất là quy hoạch phát triển giao thông vận tải. Tiếp tục khai thác tiềm năng lợi thế từng địa phương có đặc điểm sinh thái khác nhau; cơ cấu lại ngành nông nghiệp và du lịch. Miền Trung Tây Nguyên phải khôi phục phát triển kinh tế rừng, kinh tế lâm nghiệp; phát triển năng lượng tái tạo, du lịch. 

Đề nghị tiếp tục kiên định 3 đột phá chiến lược để tháo gỡ nút thắt ở khu vực trọng yếu này của đất nước, Thủ tướng cũng đặt ra mục tiêu trong nhiệm kỳ đến, phần lớn các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên phải tự cân đối được ngân sách; cùng với đó là xây dựng những cơ chế, chính sách thu hút đầu tư phát triển phù hợp với đặc thù của địa bàn./. 

TTXVN/VNP
CÁC BÀI ĐÃ ĐƯA