Slideshow

Trình diễn các điệu múa di sản của Thủ đô

Hà Nội, thủ đô ngàn năm văn hiến, là nơi hội tụ tinh hoa văn hóa, lịch sử của Việt Nam. Hà Nội không chỉ hấp dẫn bởi nét đẹp của các công trình kiến trúc cổ, những món ăn tinh tế, cách cư xử của con người mà hơn thế nữa những giá trị văn hóa phi vật thể nơi đây vẫn còn được lưu truyền và gìn giữ qua nhiều thế hệ./.
Mã nhúng
Đã coppy mã nhúng
Link chia sẻ
Đã coppy link chia sẻ

Top