Slideshow

Trải nghiệm Nghề làm khèn của người Mông

Cây khèn là một nhạc cụ gắn liền với cuộc sống và truyền thống văn hóa của người dân tộc Mông ở tỉnh Hà Giang. Nghề làm khèn đã được đồng bào dân tộc Mông gìn giữ và phát triển qua nhiều thế hệ. Mới đây, vợ chồng Mua Mí Mình, Thào Thị Chợ, người dân tộc Mông ở xã Lao Và Chải, huyện Yên Ninh Hà Giang…đã trình diễn nghề làm khèn tại Hà Nội từ đó giúp công chúng thủ đô  có dịp trải nghiệm nghề làm khèn, một nhạc cụ mang bản sắc dân tộc Việt Nam./.
Mã nhúng
Đã coppy mã nhúng
Link chia sẻ
Đã coppy link chia sẻ

Top