Slideshow

Tết nhảy của người Dao Tiền

Tết cầu mùa (Tết nhảy) của người Dao Tiền ở Mộc Châu, Sơn La được tổ chức vào dịp Tết Nguyên Đán và thường kéo dài từ 2-3 ngày. Người Dao Tiền làm Tết nhảy để tạ ơn thần linh và cầu phúc, cầu lộc./.

 

Mã nhúng
Đã coppy mã nhúng
Link chia sẻ
Đã coppy link chia sẻ

Top