Slideshow

Sân khấu Tuồng đỏ đèn

Nhà hát Tuồng Việt Nam đã tổ chức chương trình Khám phá nghệ thuật Tuồng truyền thống vào lịch diễn tại rạp Hồng Hà, Hà Nội. Sân khấu tuồng rạp Hồng Hà đỏ đèn vào thứ 2 và thứ 5 hằng tuần. Đây là sự đổi mới của nhà hát nhằm đưa nghệ thuật Tuồng gần hơn với công chúng trong và ngoài nước./.
Mã nhúng
Đã coppy mã nhúng
Link chia sẻ
Đã coppy link chia sẻ

Top