Slideshow

Sắc màu lễ hội Katê của đồng bào Chăm ở Bình Thuận

Vừa qua, đồng bào người Chăm ở các địa phương Bình Thuận, Ninh Thuận tổ chức lễ Katê trong không khí vui tươi, phấn khởi với nhiều chương trình lễ và hội đặc trưng truyền thống của cộng đồng. Đối với đồng bào Chăm ở Bình Thuận thì niềm vui càng được nhân lên khi trong dịp Lễ này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố quyết định đưa Lễ hội Katê của người Chăm tỉnh Bình Thuận vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia./.
Mã nhúng
Đã coppy mã nhúng
Link chia sẻ
Đã coppy link chia sẻ

Top