Slideshow

Nghề dệt thổ cẩm của người Pà Thẻn

Dân tộc Pà Thẻn là một trong 54 dân tộc tại Việt Nam, họ chủ yếu sống tập chung tại tỉnh Hà Giang và tỉnh Tuyên Quang. Trải qua nhiều đời, đồng bào dân tộc Pà Thẻn đã hình thành và lưu giữ được một nền văn hóa đa dạng và phong phú trong đó đáng nói đến là nghề dệt thổ cẩm. Đây là một nét văn hóa phản ánh đậm nét đời sống tinh thần và cũng là niềm tự hào người dân tộc Pà Thẻn./.
Mã nhúng
Đã coppy mã nhúng
Link chia sẻ
Đã coppy link chia sẻ

Top