Slideshow

Múa “đánh bồng” rước Bố Cái Đại Vương

Màn vui nhộn nhất trong lễ hội làng Triều Khúc (Thanh Trì – Hà Nội) là màn múa bồng để rước vị anh hùng dân tộc có công đánh đuổi giặc phương bắc được nhân dân suy tôn là Bố Cái Đại Vương (TK VIII). Tương truyền múa "Con đĩ đánh bồng" do các chàng trai giả gái biểu diễn, tái hiện truyền thuyết Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng cho một số binh sĩ giả gái múa bồng để làm tăng sỹ khí toàn quân trước khi xuất quân. Đây là một nghi thức đặc biệt chỉ có ở lễ hội làng Triều Khúc./. 

Mã nhúng
Đã coppy mã nhúng
Link chia sẻ
Đã coppy link chia sẻ

Top