Slideshow

Kỳ bí mặt nạ Khmer

Trong các loại hình nghệ thuật diễn xướng, múa hát truyền thống của người Khmer ở Nam Bộ, mão và mặt nạ là hai loại phục trang đặc biệt mang đậm màu sắc huyền bí, linh thiêng, thể hiện đậm chất văn hóa truyền thống của người Khmer Nam Bộ. Và có lẽ vì thế mà nghề làm mão, mặt nạ cũng là nghề mang tính "cha truyền con nối"./.

Mã nhúng
Đã coppy mã nhúng
Link chia sẻ
Đã coppy link chia sẻ

Top