Slideshow

Kể chuyện Việt Nam bằng đèn giấy 3D

Bộ sưu tập "Việt Nam đất nước con người" với 17 tác phẩm nghệ thuật của chàng trai trẻ Nguyễn Duy Duy đã giới thiệu tà áo dài, áo tứ thân, ngũ thân, văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, múa rối nước, hát bội, nhã nhạc cung đình Huế… được khắc họa sinh động bằng ánh sáng trên những chiếc đèn 3D./.
Mã nhúng
Đã coppy mã nhúng
Link chia sẻ
Đã coppy link chia sẻ

Top