Slideshow

Độc đáo trang phục người Dao Lô Gang

Những bộ trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc là văn hóa của một tộc người. Trang phục truyền thống càng trở nên quan trọng hơn khi hội nhập với thế giới. Người dân tộc Dao Lô Gang là một trong số ít dân tộc còn lưu giữ được những nét văn hóa riêng bởi đã duy trì việc mặc trang phục truyền thống trong lao động sản xuất hàng ngày./.
Mã nhúng
Đã coppy mã nhúng
Link chia sẻ
Đã coppy link chia sẻ

Top