Slideshow

Bộ sưu tầm tiền cổ của cựu đại tá quân đội

Phía sau mỗi đồng tiền cổ là lịch sử, là những giá trị kinh tế, văn hóa, kỹ nghệ của thời đại đó. Đây là một trong những lý do, cựu đại tá quân đội Lê Đại Hiệp luôn giữ được đam mê với thú sưu tầm tiền cổ từ vài chục năm nay, với bộ sưu tầm lên đến cả nghìn tờ tiền giấy và tiền xu cổ của cả Việt Nam và các nước trên thế giới./.
Mã nhúng
Đã coppy mã nhúng
Link chia sẻ
Đã coppy link chia sẻ

Top