20/06/2017 09:24 GMT+7 Email Print Like 0

Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2015


Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 3, chiều 19/6, các đại biểu Quốc hội làm việc tai Hội trường, biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2015.

Với 454 đại biểu tán thành, chiếm tỷ lệ 92,46%, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2015.

Theo Nghị quyết, tổng số thu cân đối ngân sách Nhà nước là 1.291.342 tỷ đồng, bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2014 chuyển sang năm 2015, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2014, thu huy động đầu tư của ngân sách địa phương và thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Tổng số chi cân đối ngân sách Nhà nước là 1.502.189 tỷ đồng, bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2015 sang năm 2016.

Bội chi ngân sách Nhà nước là 263.135 tỷ đồng, bằng 6,28% tổng sản phẩm trong nước (GDP), không bao gồm kết dư ngân sách địa phương.

Nguồn bù đắp bội chi ngân sách Nhà nước gồm: vay trong nước 195.900 tỷ đồng; vay ngoài nước 67.235 tỷ đồng.

Quốc hội giao cho Chính phủ công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2015; chỉ đạo các cơ quan Trung ương, địa phương và đơn vị kịp thời khắc phục những hạn chế được nêu trong Báo cáo thẩm tra số 506/BC-UBTCNS14 ngày 19/5/2017 của Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội, kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và ý kiến của đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV về quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2015; kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm, kịp thời các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong việc quản lý, điều hành ngân sách Nhà nước.

Báo cáo cụ thể với Quốc hội khi trình báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2016 về danh sách, mức độ, xử lý sai phạm trong quản lý, điều hành Ngân sách Nhà nước 2 năm 2014-2015.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tài chính-Ngân sách, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn giám sát việc thực hiện Nghị quyết này./.
 
TTXVN/VNP
CÁC BÀI ĐÃ ĐƯA