13/12/2017 08:04 GMT+7 Email Print Like 0

Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Hội Mỹ thuật Việt Nam

Ngày 12/12, Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Mỹ thuật Việt Nam (1957-2017) đã được tổ chức tại Hà Nội. 

Đến dự và phát biểu tại Lễ Kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhiệt liệt chúc mừng những nỗ lực, thành tựu mà Hội Mỹ thuật Việt Nam đã đạt được trong 60 năm qua. 

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Võ Văn Thưởng cho rằng, Hội Mỹ thuật Việt Nam cần tiếp tục phát huy cao độ tính sáng tạo gắn với niềm tự hào và trách nhiệm của người nghệ sỹ, chung sức, chung lòng xây dựng nền ​mỹ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và thời đại, giữ vững tính chân​-thiện-mỹ; nâng cao vị thế của nghệ thuật tạo hình Việt Nam trong khu vực và thế giới. 

Hội cần bám sát tôn chỉ mục đích, tập hợp, động viên các nghệ sỹ tạo ra nhiều tác phẩm mỹ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật; nâng cao hiệu quả các hoạt động triển lãm, giới thiệu, công bố các tác phẩm phục vụ nhân dân ở mọi miền đất nước; nghiên cứu đổi mới, phát triển lý luận phê bình mỹ thuật; xây dựng, phát triển nền mỹ thuật nói riêng và nền văn hóa, con người Việt Nam nói chung theo đúng tinh thần Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. 

Những ngày đầu thành lập với 123 hội viên, đến nay, Hội đã có trên 1.900 hội viên, sinh hoạt tại hơn 70 Chi hội tại 63 tỉnh thành cả nước. 

Trong 60 năm qua, Hội Mỹ thuật Việt Nam đã tập hợp rộng rãi các nghệ sỹ thuộc nhiều lứa tuổi, dân tộc, nhiều vùng, miền trong cả nước. 

Hội đã cùng các hội viên tạo được không khí đoàn kết, cởi mở, sáng tạo, tạo được nhiều tác phẩm có giá trị, góp phần quan trọng xây dựng nền Mỹ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phản ánh mọi mặt đời sống xã hội, công cuộc công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế; tham gia bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc; xây dựng nền văn hóa, con người Việt Nam trước yêu cầu mới.../.

TTXVN/VNP

CÁC BÀI ĐÃ ĐƯA