30/01/2017 08:22 GMT+7 Email Print Like 0

Không ngừng tăng cường tiềm lực, thế trận quốc phòng của đất nước


Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch kiểm tra công tác tại Lữ đoàn 205. (Ảnh: Thông tấn quân sự)
Nhân dịp đầu Xuân mới, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN về những trọng tâm về công tác quân sự, quốc phòng trong thời gian tới; công tác đối ngoại quốc phòng; công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Quân đội.

Năm 2017, công tác quân sự, quốc phòng cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc; nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X.

Hai là, thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng. Nâng cao chất lượng nắm, dự báo, đánh giá đúng tình hình; phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương để chủ động ngăn chặn và xử lý kiên quyết, linh hoạt các tình huống phức tạp, không để bị động, bất ngờ.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ vững chắc; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; tăng cường tiềm lực, thế trận quốc phòng của đất nước. Phát huy vai trò của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, đặc biệt là trên các địa bàn chiến lược, trọng điểm.

Bốn là, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng theo đúng đường lối, quan điểm của Đảng. Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu cao, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.../.
 
TTXVN/VNP
CÁC BÀI ĐÃ ĐƯA