30/12/2017 11:28 GMT+7 Email Print Like 0

Hội thảo khoa học quốc gia về Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Toàn cảnh Hội thảo khoa học cấp quốc gia
“Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 - Bước ngoặt quyết định và lịch sử”.
Sáng 29/12, tại Tp. Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 - Bước ngoặt quyết định và lịch sử” do Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương và Thành ủy Tp. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức.

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 diễn ra cách đây gần 50 năm đã tạo ra bước ngoặt chiến lược, có ý nghĩa quyết định trong toàn bộ cuộc kháng chiến chống Mỹ, để lại những bài học lịch sử quý giá. Thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đã mở ra điều kiện và thời cơ cho những đòn tiến công tiếp theo, mà đỉnh cao là đại thắng mùa Xuân 1975, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho rằng: “Cùng với thời gian, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 ngày càng được khẳng định, trở thành biểu tượng của ý chí quyết chiến, quyết thắng, khí phách quật cường và khát vọng hòa bình, độc lập của toàn thể dân tộc; thể hiện nghệ thuật chiến tranh cách mạng, sức sáng tạo vượt bậc của chiến tranh nhân dân Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 - Bước ngoặt quyết định và lịch sử” cũng khẳng định sự quan tâm ủng hộ của các chính phủ và nhân dân tiến bộ trên thế giới đối với cuộc kháng chiến của dân tộc Việt Nam nói chung, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 nói riêng.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo hội thảo tập trung thảo luận làm rõ 4 nội dung, trong đó khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng, cội nguồn thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ bài học kinh nghiệm của Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân, trong bối cảnh hiện nay, đòi hỏi quân và dân ta phải tiếp tục phát huy tinh thần quyết chiến quyết thắng, nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức để phát triển đất nước./.
Tin, ảnh: Nguyễn Vũ Thành Đạt
CÁC BÀI ĐÃ ĐƯA