17/02/2016 07:06 GMT+7 Email Print Like 0

Hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh : Nguyễn Dân/TTXVN)
Sáng 16/2, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức Trung ương được bầu làm đại biểu Quốc hội theo dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; hiệp thương thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên ở Trung ương ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; bà Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; ông Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia dự hội nghị.

Tại hội nghị, các Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Tổ quốc Việt Nam đã có nhiều ý kiến liên quan đến dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ghi nhận các ý kiến, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu tính toán cho phù hợp, như tăng các đại biểu quốc hội chuyên trách ở Trung ương và địa phương, giảm số lượng đại biểu ở các cơ quan hành chính ở địa phương...

Đối với ý kiến đề nghị tăng tỷ lệ đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng thực tế có nhiều dân tộc không có người đáp ứng đủ tiêu chuẩn ứng cử và không nhất thiết phải có 54 dân tộc trong Quốc hội. Về tỷ lệ nữ, ít nhất 35% ứng cử là nữ để bảo đảm 30% đại biểu là nữ trúng cử...

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ​ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng ​Nhân dân các cấp lần này là sự kiện có ý nghĩa chính trị trọng đại, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân năm 2016.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong nhân dân để cử tri cả nước lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình tại cơ quan quyền lực của nhà nước.

Việc bầu cử được tiến hành theo Luật bầu cử Quốc hội và đại biểu Hội đồng ​Nhân dân, trong đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có quyền, trách nhiệm tham gia vào việc bầu cử, góp phần đảm bảo công tác bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của nhân dân.

​Ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định​ một trong những nhiệm vụ hàng đầu của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là giới thiệu những người đủ tiêu chuẩn ứng cử qua các bước hiệp thương theo Luật định. Đây là khâu quan trọng để Hội đồng bầu cử quốc gia lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội.

Ủy ban Bầu cử các cấp và địa phương lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cùng cấp, đảm bảo số lượng, chất lượng, thể hiện đúng cơ cấu, thành phần đại diện cho trí tuệ khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất này sẽ tiến hành thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội trên cơ sở dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo đó, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII cơ bản đồng tình số lượng, thành phần đại biểu Quốc hội ở Trung ương là 198 người.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ gửi biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đến Hội đồng bầu cử quốc gia và Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngay trong ngày 17/2.

Sau khi nhận được văn bản điều chỉnh lần thứ nhất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, đơn vị ở trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ có văn bản thông báo đến các cơ quan, đơn vị trung ương để tiến hành giới thiệu người ứng cử trong thời gian từ 24/2 đến 10/3.

Việc tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng ​Nhân dân được tổ chức trong khoảng thời gian từ 16 đến 18/3; Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân được tổ chức từ 20/3 đến 12/4; Hội nghị hiệp thương lần thứ ba dự kiến được tổ chức trong khoảng thời gian từ 13 đến 17/4./.
 
TTXVN/VNP
CÁC BÀI ĐÃ ĐƯA