03/08/2016 16:05 GMT+7 Email Print Like 0

Hà Nội thông qua kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2016-2020


Một góc Hà Nội. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Với tỷ lệ biểu quyết đạt 87,62%, kỳ họp thứ 2, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV đã thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội Thủ đô 5 năm 2016-2020.

Theo đó, trong 5 năm tới, Hà Nội đặt ra những nhiệm vụ chủ yếu gồm công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị và nông thôn mới gắn với quản lý tài nguyên, cải thiện chất lượng môi trường; đẩy mạnh kinh tế tri thức, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với tái cơ cấu; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, phát triển khoa học công nghệ, văn hóa - xã hội; đảm bảo an sinh xã hội. Đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao; quốc phòng, an ninh được củng cố vững chắc.

Bên cạnh đó, thành phố chú trọng đầu tư về kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực...

Thành phố đề ra các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2020 gồm tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2016-2020 từ 8,5-9,0%; dịch vụ tăng 7,8-8,3%; công nghiệp-xây dựng tăng 10-10,5%; nông nghiệp tăng 3,5- 4%.

Về cơ cấu kinh tế đến năm 2020: Dịch vụ chiếm 67-67,5%, công nghiệp-xây dựng chiếm 30-30,5%, nông nghiệp là 2,5-3,0%; GRDP bình quân/người/năm đạt 140-145 triệu đồng (khoảng 6.700-6.800 USD); huy động vốn đầu tư xã hội giai đoạn 2016-2020 khoảng 2.500-2.600 nghìn tỷ đồng; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới là trên 80%...

Ngoài ra, Hà Nội cũng đề ra một số chỉ tiêu khác như tỷ lệ vận chuyển hành khách công cộng đạt 20-25% (trong đó đường sắt đô thị là 1-3%); tỷ lệ rác thải được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường Việt Nam trong khu vực đô thị đạt 95-100%, khu vực nông thôn đạt 90-95%; tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc quy chuẩn quốc gia tương ứng là 100%; tỷ lệ chất thải nguy hại, chất thải y tế được xử lý là 100.

Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đồng ý nâng chỉ tiêu sử dụng nước sạch trên toàn địa bàn Thủ đô đến năm 2020 lên mức 100%. Theo Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc, nếu 5 năm tới thực hiện được chỉ tiêu này sẽ là tín hiệu đáng mừng, qua đó góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng đời sống người dân Thủ đô.

Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2016 và Nghị quyết quy hoạch phát triển điện lực thành phố giai đoạn 2016-2025. /.
 
TTXVN/VNP
CÁC BÀI ĐÃ ĐƯA