27/01/2016 17:28 GMT+7 Email Print Like 0

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư khóa XII

Các đại biểu Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII
chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN
Ngày 27/1/2016, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII họp Hội nghị lần thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII./.

TTXVN/VNP
CÁC BÀI ĐÃ ĐƯA