29/12/2017 10:26 GMT+7 Email Print Like 0

Doanh thu bản lẻ và dịch vụ tiêu dùng cả nước đạt 3,9 triệu tỷ đồng

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả năm đạt 3,9 triệu tỷ đồng, tăng 10,9% so với năm trước, số liệu được cung cấp từ Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội năm 2017 của Tổng cục Thống kê.

Riêng, doanh thu bán lẻ hàng hóa cả năm đạt 2,9 triệu tỷ đồng, chiếm 74,7% tổng mức và doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống là 494.700 tỷ đồng, bằng 12,6% tổng mức.

Bên cạnh đó, doanh thu du lịch lữ hành cũng đạt mức khá ấn tượng, với 35.900 tỷ đồng và doanh thu dịch vụ khác đạt 466.300 tỷ đồng, chiếm tương ứng 0,9% và 11,8% tổng mức. Khách quốc tế đến Việt Nam trong năm ước tính 12,9 triệu lượt người (tăng 2,9 triệu lượt khách, tương ứng tăng 29,1% so với năm 2016).

Ngoài ra, khu vực vận tải hành khách trong năm đạt 4.081 triệu lượt khách, vận tải hàng hóa đạt 1.442,9 triệu tấn, tăng 11,1% so với năm trước  tăng 9,8% so với năm 2017.

Trong khối dịch vụ, doanh thu lĩnh vực viễn thông đạt 380.000 tỷ đồng, tăng 7,3% so với năm ngoái./.
VNP/TTXVN
CÁC BÀI ĐÃ ĐƯA