03/02/2018 09:57 GMT+7 Email Print Like 0

Điện mừng Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2018), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia đã gửi Điện mừng tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Nội dung Điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào có đoạn viết: 

Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và nhân dân các dân tộc Lào nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu và thắng lợi to lớn mà Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam anh em đã giành được trong suốt 88 năm qua và coi những thành tựu, thắng lợi của Việt Nam như của chính mình, đồng thời là nguồn cổ vũ động viên to lớn, mạnh mẽ đối với Lào trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước. 

Đảng Nhân dân Cách mạng Lào vui mừng nhận thấy, trong suốt thời gian qua, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam ngày càng được củng cố và tăng cường cả chiều rộng lẫn chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước và đặc biệt là năm 2017 vừa qua, hai nước đã tổ chức rất thành công Năm Đoàn kết, hữu nghị. 

Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sẽ làm hết sức mình cùng với Việt Nam giữ gìn, bảo vệ và phát huy mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam mãi mãi vững bền và để lại cho các thế hệ con cháu mai sau, vì lợi ích của hai dân tộc, vì hòa bình, hữu nghị và hợp tác ở khu vực và trên thế giới. 

Nội dung Điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia có đoạn viết: 

Đảng Nhân dân Campuchia nhiệt liệt chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu mà Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã giành được trong việc thực hiện đường lối đổi mới làm cho đất nước Việt Nam phát triển toàn diện, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao. 

Đảng Nhân dân Campuchia đánh giá cao sự phát triển ngày càng tốt đẹp của mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Chính phủ và nhân dân hai nước và quyết tâm nỗ lực tiếp tục củng cố, phát triển mối quan hệ này ngày càng vững chắc theo phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài.”

Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, nhân dân Việt Nam tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa và thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra. 

Cũng trong dịp này, đồng chí Xủn-thon Xay-nha-chắc, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã gửi Điện mừng tới đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng./. 

TTXVN/VNP
CÁC BÀI ĐÃ ĐƯA