24/02/2017 15:18 GMT+7 Email Print Like 0

Chủ tịch Quốc hội thăm Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Kim Ngân chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo, giáo viên Học viện.
(Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Sáng 24/2, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tới thăm và nói chuyện chuyên đề về Hiến pháp năm 2013 và vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Việt Nam tiến hành tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Về chủ đề của buổi nói chuyện, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, đây là chủ đề rất quan trọng trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, đặc biệt trong bối cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã xác định cần phải tiếp tục hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và định hướng phát triển của nhà nước, tạo môi trường thuận lợi, sáng tạo, phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội đã giới thiệu những nét tổng quan về Hiến pháp năm 2013, những nội dung về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong Hiến pháp năm 2013; những phương hướng cơ bản, những định hướng tiếp tục xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa đã được Hiến pháp quy định.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã chia sẻ về công tác của Quốc hội hiện nay, trong đó nhấn mạnh việc tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả, phát huy dân chủ hơn nữa phương thức hoạt động của Quốc hội, tăng cường tranh luận, phản biện, giám sát, đưa ra các quyết định dưới hình thức luật, phát huy vai trò của Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội.../.
 
TTXVN/VNP
CÁC BÀI ĐÃ ĐƯA