05/07/2015 08:41 GMT+7 Email Print Like 0

Chủ tịch nước dự Đại hội thi đua yêu nước TP.HCM năm 2015

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Ngày 4/7, tại Nhà hát Hòa Bình, Thành ủy-Hội đồng Nhân dân-Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ sáu năm 2015.

Dự Đại hội có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Trương Hòa Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng kết quả của các phong trào thi đua yêu nước và những thành quả to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được trong những năm qua.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân Việt Nam gần 70 năm qua luôn gắn liền với các phong trào thi đua yêu nước, do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động năm 1948. Từ đó, thi đua yêu nước đã trở thành phong trào cách mạng, là động lực mạnh mẽ nhất để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân giành thắng lợi trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để tiếp tục giữ vững vai trò đi đầu trong các phong trào thi đua của cả nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị của Thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng về thi đua yêu nước của Bác Hồ và Chỉ thị của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng,” Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi).

Theo Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thành phố phải chú trọng đổi mới nội dung, hình thức thi đua; các phong trào thi đua phải có mục tiêu, nội dung cụ thể, thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thành phố, của các cơ quan, đơn vị; hình thức thi đua phải hết sức sáng tạo, phong phú, đa dạng, phù hợp hoàn cảnh, điều kiện cụ thể, thuận lợi cho mọi người tham gia.

Chủ tịch nước nhấn mạnh thi đua phải thường xuyên, liên tục, có kiểm tra, đôn đốc; coi trọng việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tổng kết rút kinh nghiệm. Thi đua phải gắn với khen thưởng, khen thưởng phải trên cơ sở thi đua, khen thưởng đúng đắn, kịp thời.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lưu ý cần hết sức quan tâm tới khen thưởng người lao động, công nhân, nông dân, trí thức, văn nghệ sỹ, doanh nhân, chiến sỹ các lực lượng vũ trang. Cán bộ lãnh đạo, quản lý phải gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua, nêu gương cho quần chúng noi theo. Cán bộ càng cao, yêu cầu gương mẫu, nêu gương phải càng cao. Xây phải đi đôi với chống, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, vô trách nhiệm; kỷ luật phải nghiêm minh với mọi sai phạm.

Tin tưởng với truyền thống yêu nước, bất khuất, kiên cường, năng động, sáng tạo, thi đua yêu nước, Chủ tịch nước khẳng định, Thành phố Hồ Chí Minh nhất định sẽ đạt được nhiều thành quả to lớn, đóng góp tích cực vào phong trào thi đua chung của cả nước./.
 
TTXVN/VNP
CÁC TIN ĐÃ ĐƯA