15/08/2015 07:25 GMT+7 Email Print Like 0

Chính thức khai trương Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng đã bấm nút chính thức khai trương Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ.
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thực hiện chủ trương hiện đại hóa nền hành chính, xây dựng “Bộ Nội vụ điện tử” trong tiến trình xây dựng “Chính phủ điện tử”, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức, Trung tâm Thông tin – Bộ Nội vụ được giao nhiệm vụ xây dựng Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ trên cơ sở nâng cấp Trang thông tin điện tử của Bộ Nội vụ (địa chỉ http://moha.gov.vn).

Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ được xây dựng nhằm phục vụ công tác quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Bộ, phục vụ nhân dân, đảm bảo bảo cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời. Đồng thời tạo lập môi trương giao tiếp điện tử giữa các cá nhân, tổ chức và người dân với Bộ và giữa cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong Bộ.

Đây cũng là kênh thông tin tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ trên mạng internet, qua đó góp phần hiện đại hóa các mối quan hệ hành chính, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong xã hội về các nhiệm vụ mà Bộ Nội vụ đang triển khai thực hiện .

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng phát biểu trong buổi lễ: “Quá trình chạy thử Cổng thông tin điện tử từ đầu năm đến nay, kết quả thu được đã đạt được mục tiêu đề ra. Đến hôm nay, chúng tôi chính thức khai trương Cổng thông tin điện tử để đánh dấu sự phát triển, trưởng thành của Trung tâm thông tin và của cả Bộ Nội vụ trong những năm vừa qua”.

Cũng tham dự tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Bình – Quyền giám đốc Trung tâm thông tin Bộ Nội vụ cho biết, cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ được kế thừa toàn bộ các tính năng, ứng dụng, dữ liệu của hệ thống Trang thông tin điện tử Bộ Nội vụ trước đây. Thông tin cung cấp tuân thủ theo quy định tại Nghị dịnh 43/NĐ-CP của Chính phủ về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước và theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Nội vụ.

Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ hứa hẹn sẽ đảm bảo đáp ứng yêu cầu trở thành trung tâm tích hợp dữ liệu về thông tin, được thiết kế, phát triển theo hướng có khả năng mở rộng trong tương lai; khả năng cập nhật, tích hợp, liên kết thông tin với các trang/cổng thông tin điện tử các đơn vị thuộc Bộ, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và với Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

Tính từ tháng 12 năm 2008 (thời điểm Trang thông tin điện tử Bộ Nội vụ hoạt động chính thức trên internet) cho đến nay, có 16.000 tin bài, ảnh, văn bản được cập nhật, đăng tải, với số lượng truy cập trên 20.600.000 lượt. Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ chính thức khai trương ngày 14/8./.
 
TTXVN/VNP
CÁC TIN ĐÃ ĐƯA