03/08/2016 09:31 GMT+7 Email Print Like 0

Cầu nối hữu nghị giữa TP.HCM và các địa phương của Lào


Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam-Lào Thành phố Hồ Chí Minh (nhiệm kỳ 2016-2021). (Ảnh: Thế Anh/TTXVN)
Ngày 2/8, Hội hữu nghị Việt Nam-Lào Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu tại Đại hội, ông Phan Xuân Biên, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Lào Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011-2016 nhấn mạnh​ mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào được xây dựng bởi nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước, trở thành tài sản vô giá của cả hai dân tộc.

Vì vậy, việc gìn giữ, vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt này ngày càng phát triển là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị vô cùng quan trọng đối với mọi ngành, mọi cấp, mọi địa phương.

Trọng trách của Hội hữu nghị Việt Nam-Lào Thành phố Hồ Chí Minh là đóng góp tích cực vào việc vun đắp quan hệ hữu nghị, đoàn kết Việt Nam-Lào nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương Lào nói riêng.

Trên tinh thần đó, Đại hội đã thống nhất, trong nhiệm kỳ tới Hội tiếp tục tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, gồm đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là trong thế hệ trẻ hiểu rõ về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Cùng với đó, Hội thực hiện tốt vai trò cầu nối cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào; tích cực tham gia các hoạt động đối ngoại của hai nước, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước; thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế giữa thành phố với các địa phương bạn.

Bên cạnh đó, công tác hỗ trợ sinh viên Lào đang học tập tại thành phố cũng là nội dung mà Hội tiếp tục đẩy mạnh.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội hữu nghị Việt Nam-Lào Thành phố Hồ Chí Minh đã có những đóng góp thiết thực, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ, vai trò cầu nối trong quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương Lào.

Bên cạnh đó, công tác hỗ trợ sinh viên Lào đang học tập tại thành phố, công tác tuyên truyền, giáo dục về quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào luôn được chú trọng với nhiều hoạt động phong phú.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam-Lào Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 27 người.

Ông Huỳnh Cách Mạng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh được bầu làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ mới./.
 
TTXVN/VNP
CÁC BÀI ĐÃ ĐƯA