27/04/2017 11:11 GMT+7 Email Print Like 0

Bộ Tư pháp thông tin kết quả công tác tư pháp Quý I/2017


Ông Đỗ Đức Hiển – Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Tư pháp công bố thông tin kết quả công tác Quý I/2017
của Bộ Tư pháp với báo chí. 
Ngày 26/4, Bộ Tư pháp đã họp báo công bố kết quả công tác tư pháp trong quý I và những nhiệm vụ trọng tâm quý II, dưới sự chủ trì của ông Đỗ Đức Hiển – Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Tư pháp.

Bộ Tư pháp trong quý I đã bám sát Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 2017.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong quý I vừa qua ông Đỗ Đức Hiển chia sẻ trong buổi họp báo đó công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) đã được Bộ triển khai tích cực ngay từ đầu năm, góp phần nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự thảo VBQPPL. Theo đó, Bộ Tư pháp đã đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo các kế hoạch triển khai thi hành các luật sắp có hiệu lực thi hành như Luật đấu giá tài sản, Luật tiếp cận thông tin. Bộ cũng đã chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đôn đốc ban hành văn bản quy định chi tiết. Theo đó, đối với 37 văn  bản quy định chi tiết 15 luật đã có hiệu lực, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã ban hành được 12/37 văn bản, với tỷ lệ ban  hành cao hơn so với Quý I/2016.

Trong công tác thi hành án dân sự cũng đã đạt được kết quả tích cực. Kết quả thi hành án dân sự từ ngày 1/10/2016 đến ngày 31/3/2017, tổng số việc phải thi hành là trên 578.510 việc, trong đó số có điều kiện thi hành là 435.752 việc, giải quyết xong trong số có điều kiện thi hành là 225.116 việc, tăng 5,89% so với cùng kỳ 2016.

Đồng thời, Bộ Tư pháp cũng đã tích cực thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 6/2/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác thi hành án dân sự; tập trung giải quyết các vụ việc thi hành án trọng điểm, các vụ thi hành án liên quan đến tín dụng ngân hàng, các vụ khiếu nại tố cáo phức tạp, kéo dài.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quý II/2017, ông Đỗ Đức Hiển nhấn mạnh, Bộ Tư pháp, ngành tư pháp tập trung chuẩn bị tốt nội dung phục vụ Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch triển khai thi hành các luật sắp có hiệu lực. Thực hiện nhiệm vụ thẩm định, góp ý tham gia xây dựng đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 tiến độ và chất lượng. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ và các đơn vị trực thuộc.

Tại buổi họp báo, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Tư pháp Đỗ Đức Hiển, lãnh đạo một số đơn vị chức năng của Bộ Tư pháp đã trả lời những vấn đề báo chí quan tâm liên quan đến công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, việc đấu giá biển số xe đẹp; thi hành án dân sự; bồi thường nhà nước; tổ chức xin lỗi công khai người bị oan sai.../.
 
Thực hiện: Thục Hiền
CÁC BÀI ĐÃ ĐƯA