17/01/2016 06:03 GMT+7 Email Print Like 0

Bế mạc phiên họp thứ 44 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu bế mạc phiên họp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Sáng 16/1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII đã bế mạc phiên họp thứ 44.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng lưu ý, sau phiên họp, các cơ quan của Quốc hội tiếp tục hoàn thành và sớm triển khai những công việc cần thiết cho kỳ họp thứ 11 của Quốc hội và bầu cử Quốc hội khóa XIV.

Các ​vị lãnh đạo Quốc hội, nhất là ủy viên Thường vụ Quốc hội nằm trong Hội đồng bầu cử quốc gia cần đặc biệt quan tâm, chuẩn bị tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV sắp tới; trước mắt là phiên họp lần thứ 2 của Hội đồng bầu cử quốc gia và Hội nghị toàn quốc về công tác bầu cử.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, kỳ họp thứ 11 của Quốc hội tới đây, có rất nhiều việc phải làm, nhất là việc tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, do đó các cơ quan của Quốc hội phải có kế hoạch thực hiện thật sâu sắc. Trong đó, nội dung tổng kết phải khái quát được chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội; đánh giá đầy đủ sự nỗ lực, cố gắng của đại biểu Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Thường vụ Quốc hội và cả Quốc hội đồng thời, kế hoạch tổng kết phải rút ra được những điểm làm tốt và chưa tốt, để Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV tiếp tục triển khai thực hiện. Như vậy, mới bảo đảm kỳ họp thứ 11 và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV sắp tới, mới thành công tốt đẹp.

Trước đó, trong sáng 16/1, tiếp tục chương trình làm việc phiên họp thứ 44, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết quy định chi tiết, hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân trong bầu cử bổ sung.

Thảo luận về việc tổ chức hội nghị cử tri, các ý kiến và Thường trực Ủy ban Pháp luật cơ bản tán thành với nội dung quy định chi tiết một số quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân về việc tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác, nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân như dự thảo Nghị quyết; tuy nhiên đề nghị cần rà soát, chỉnh lý một số nội dung.

Sau khi thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết quy định chi tiết, hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân trong bầu cử bổ sung. Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban tư pháp rà soát, chỉnh lý lại một số nội dung của Nghị quyết cho rõ ràng, minh bạch.

Cũng sáng 16/1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Hội thẩm; dự thảo Nghị quyết quy định chế độ đối với cán bộ, công chức của Kiểm toán Nhà nước. Qua thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chưa nhất trí với một số nội dung của hai dự thảo này và đề nghị cơ quan soạn thảo chuẩn bị lại trên tinh thần tiếp thu các ý kiến đóng góp, để cho ý kiến tại phiên họp lần tới./.
 
TTXVN/VNP
CÁC BÀI ĐÃ ĐƯA