21/01/2016 06:43 GMT+7 Email Print Like 0

Báo Cuba: Đại hội Đảng XII là cột mốc quan trọng của Việt Nam

Panô chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. (Ảnh: TTXVN)
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, diễn ra từ ngày 20-28/1 tại Hà Nội, là một cột mốc lịch sử quan trọng trong tiến trình đổi mới toàn diện và đồng bộ được tiến hành từ năm 1986.

Đây là nhận định của bài xã luận trên trang thông tin điện tử của Hãng thông tấn Cuba Prensa Latina ngày 19/1, và được trang mạng latinamerica.shafaqna.com đăng tải lại.

Theo bài viết, sự kiện quan trọng này diễn ra đúng thời điểm Việt Nam vừa kỷ niệm 70 năm Quốc khánh và tổng kết 30 năm thực hiện chính sách Đổi mới.

Bài viết đã nhắc lại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI năm 1986, khi đó Đảng Cộng sản Việt Nam đã xem xét, đánh giá và đưa ra các ý kiến trực tiếp, đúng đắn và rõ ràng về tình hình đất nước cũng như các chỉ thị và chính sách của Đảng.

Trong các kỳ Đại hội tiếp theo, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tái khẳng định sự cần thiết tiếp tục quá trình đổi mới và mở cửa song song với việc kiên định theo đuổi định hướng xã hội chủ nghĩa.

Bài viết nhận định trong 30 năm thực thi chính sách Đổi mới vừa qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng cả về kinh tế-xã hội, văn hóa, chính trị và ngoại giao.

Trong đó, thành tựu nổi bật cần nhắc đến chính là sự chuyển mình của Việt Nam, từ một quốc gia nghèo trở thành quốc gia có thu nhập trung bình, giành được vị thế quốc tế đáng kể trong quan hệ ngoại giao cũng như thương mại với các nước.

Bài viết nhấn mạnh với mục tiêu rõ ràng là duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy phát triển bền vững và đổi mới toàn diện để xây dựng một quốc gia thịnh vượng, công bằng và văn minh, thúc đẩy dân chủ và coi con người là nhân tố chính của mọi hoạt động, Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII với trọng tâm đưa Việt Nam trở thành một quốc gia công nghiệp hiện đại.

Bên cạnh việc phân tích, đúc rút kinh nghiệm của 30 năm tiến hành công cuộc Đổi mới, Đại hội lần này cũng sẽ tập trung tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương của kỳ Đại hội trước, đồng thời vạch ra các mục tiêu và kế hoạch nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng Chủ nghĩa xã hội, trong bối cảnh nhận thức rõ về các thách thức lớn trên con đường hướng tới các mục tiêu này.

Với sự tham dự của 1.500 đại biểu đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên, Đại hội được tiến hành với tinh thần củng cố xây dựng Đảng trong sạch cũng như thúc đẩy sức mạnh của người dân và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa./.
 
TTXVN/VNP
CÁC BÀI ĐÃ ĐƯA