Nhịp sống trên xã đảo Sinh Tồn

Cách đất liền gần 320 hải lý, đảo Sinh Tồn thuộc huyện Trường Sa, tỉnh khánh Hòa, là một trong những đảo của quần đảo Trường Sa hiện nay có người dân sinh sống. Cơ sở vật chất trên đảo ngày một hoàn thiện và củng cố về nhiều mặt góp phần thúc đẩy đời sống tinh thần của cư dân được cải thiện đáng kể. Nhiều hộ dân trong đất liền tự nguyện đến với đảo Sinh Tồn sinh sống gắn bó cho đến bây giờ.

Mã nhúng

Link chia sẻ