Lễ Cầu mùa của người Khơ Mú

Lễ hội Cầu mùa là một trong những lễ hội lớn trong hệ thống các lễ tục nông nghiệp của đồng bào Khơ Mú. Đây là nghi thức đồng bào Khơ Mú cầu khấn trời đất, tổ tiên và các thần linh phù hộ cho một năm làm ăn thuận lợi, mùa màng tươi tốt, của đồng bào dân tộc Khơ Mú ở huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An Lễ hội cầu mùa (hay còn gọi là Lễ Pa Sưm).

Mã nhúng

Link chia sẻ