Hoa Đà Lạt

Khi nghề trồng rau, hoa theo chân những nông dân từ Hà Nội vào khai phá vùng đất Đà Lạt những năm 30 của thế kỷ trước đã đặt một nền móng vững chắc cho nghề nông nghiệp tại địa phương. Giờ đây, những con cháu của họ kế thừa và phát triển vượt bậc, biến Đà Lạt thành địa phương dẫn đầu cả nước về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Hơn hết, thương hiệu hoa, rau của Đà Lạt đang dần khẳng định đẳng cấp vươn tầm quốc tế của mình.

Mã nhúng

Link chia sẻ