Gốm Kim Lan

Làng gốm Kim Lan thuộc xã Kim Lan, huyện Gia Lâm, phía Đông Nam Hà Nội, phía Bắc giáp với làng cổ Bát Tràng, phía Tây giáp với quận Hoàng Mai có lịch sử hình thành lâu đời và cũng là một trong những trung tâm gốm nổi tiếng của cả nước. Theo những tài liệu của các nhà nghiên cứu khảo cổ cũng như của các cụ cao niên ở làng Kim Lan thì vào khoảng thế kỷ thứ IX, nghề gốm ở đây bắt đầu hình thành và không ngừng phát triển.

Mã nhúng

Link chia sẻ