Slideshow

Ấn tượng du lịch xanh xứ Quảng

“Quảng Nam – điểm đến du lịch xanh” không chỉ là chủ đề của Năm Du lịch Quốc gia 2022 mà còn là một định hướng mang tầm chiến lược cho hành trình xây dựng thương hiệu du lịch của địa phương này. Là địa phương đầu tiên trên cả nước ban hành và áp dụng bộ tiêu chí du lịch xanh, nhờ đó du lịch xứ Quảng đã nhanh chóng có bước thay đổi lớn, trở thành điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn trên cung đường di sản miền Trung./.
Mã nhúng
Đã coppy mã nhúng
Link chia sẻ
Đã coppy link chia sẻ

Top