Sắc màu Sài Gòn qua ống kính Jet Huỳnh

Ngày nay, thuật ngữ “bán ảnh stock” khi nói về những giao dịch mua bán thông qua ngân hàng ảnh online đã trở nên quá quen thuộc, đặc biệt là với cộng đồng nhiếp ảnh trẻ. “Làm chơi mà ăn thật”, ban đầu chỉ gửi ảnh cho vui, sau bắt đầu có thu nhập và dần chuyển qua bán chuyên nghiệp lúc nào không biết… những ai đã từng cộng tác với Getty Images hẳn sẽ không xa lạ tác giả Jet Huỳnh với một gallery đa dạng trên 5.500 ảnh.

소스코드

링크공유