Nghề dệt thổ cẩm K’Ho

Nghề dệt thổ cẩm thủ công đã đi vào đời sống văn hóa từ bao đời nay của đồng bào dân tộc K’Ho dưới chân núi LangBiang (tỉnh Lâm Đồng). Tuy nhiên, đến nay để bảo tồn và phát triển nghề truyền thống, chính quyền địa phương đã phải nỗ lực đưa ra nhiều biện pháp, chính sách hiệu quả giúp đồng bào tiêu thụ sản phẩm thông qua du lịch.

소스코드

링크공유