Khách Tây trải nghiệm làm thợ bạc

Lần đầu tiên đến Tp. Hồ Chí Minh và ở lại đây 1 tuần, Say Da (quốc tịch Colombia) là dân du lịch “bụi” chính hiệu. Với tấm bản đồ trên tay, Say Da tìm đến Vietnam Silver House và có một trải nghiệm thú vị được làm thợ bạc, tự tay làm hoàn chỉnh một sản phẩm trang sức bạc theo phong cách truyền thống của Việt Nam.

소스코드

링크공유