• Vietnamese
  កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
 • English
  កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
 • Français
  កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
 • Español
  កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
 • 中文
  កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
 • Русский
  កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
 • 日本語
  កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
 • ລາວ
  កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
 • 한국어
  កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

វៀតណាមអនុវត្តន៍សិទ្ធិជាម្ចាស់របស់ប្រជាជនកាន់តែល្អពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ

ប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធ។ ដូច្នេះ ដើម្បីការពារនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សឱ្យមានប្រសិទ្ធ ភាព ទាមទារឱ្យមានការពង្រឹងនិងពង្រីក ប្រជាធិបតេយ្យ។ ឯកសារនៃមហាសន្និបាតលើកទី១៣ របស់បក្សបានកំណត់ថាៈ ដើម្បីអនុវត្តន៍និងលើកកម្ពស់ប្រជាធិបតេយ្យសង្គមនិយមយ៉ាងទូលំទូលាយ សិទ្ធិរបស់ប្រជាជនក្នុងភាពជាម្ចាស់ និងតួនាទីគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងរបស់ប្រជាជន និងពង្រីកកម្លាំងពលំនៃផែនមហាសាមគ្គីភាពជនជាតិទាំងមូល ពង្រឹងនិងបង្កើនទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាជននិងបង្កើនការស្រុះចិត្តក្នុងសង្គម។
 

សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សបានបោះឆ្នោតអនុម័តលើកម្មវិធីនៃសន្និបាតមជ្ឈិមលើកទី ១៤  នីតិកាលទី១២ (រូបថត៖ TTXVN)


ប្រជាធិបតេយ្យសង្គមនិយមដែលជាលក្ខណៈសំខាន់នៃរបបសង្គមនិយមនៅវៀតណាម។ កម្មវិធីនយោបាយឆ្នាំ ២០១១ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមបានអះអាងថា៖ “ប្រជាធិបតេយ្យសង្គមនិយមគឺជាធម្មជាតិនៃរបបនេះ ជាគោលដៅផងនិងកម្លាំងជំរុញសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិផង។ កសាងនិងធ្វើឲ្យកាន់តែល្អនូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសង្គមនិយម ដោយធានាថា ប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែងនៅតាមគ្រប់កម្រិត គ្រប់វិស័យ។ ប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងវិន័យ ហើយត្រូវតែអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែងតាមរយៈច្បាប់ និងបានធានាដោយច្បាប់។ ទាំងនេះជាទស្សនៈទូទៅដែលបានសង្ខែបមក អំពីប្រជាធិបតេយ្យ បញ្ជាក់ពីធម្មជាតិនៃប្រព័ន្ធសង្គមវៀតណាមថា មានលក្ខណៈ “ប្រជាធិបតេយ្យ” និង “ភាពជាម្ចាស់របស់ប្រជាជន” ក្លាយជាលក្ខណៈមួយក្នុងចំណោមលក្ខណៈទាំងប្រាំបីរបស់សង្គមវៀតណាម ដែលប្រជាជនវៀតណាមបានកសាងឡើង។

ដោយកំណត់ប្រជាធិបតេយ្យសង្គមនិយមគឺជាគោលដៅមួយដែលត្រូវខិតខំ ទាមទារឱ្យមានការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រព័ន្ធនយោបាយទាំងមូល ក្រោមការដឹកនាំរបស់បក្ស ឯកសារសំខាន់ៗរបស់បក្ស រដ្ឋ រណសិរ្សមាតុភូមិនិងអង្គការនយោបាយសង្គម និងរដ្ឋធម្មនុញឆ្នាំ ២០១៣របស់វៀតណាម ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយមានចំណុចថ្មីជាច្រើន រួមមានបញ្ហាទាក់ទងនឹងប្រជាធិបតេយ្យ សិទ្ធិមនុស្ស និងភាពម្ចាស់ការរបស់ប្រជាជន។ ការិយាល័យនយោបាយបានចេញ “បទប្បញ្ញត្តិស្តីពីការឃ្លាំមើល និងការរិះគន់សង្គមរបស់រណសិរ្សមាតុភូមិនិងអង្គការនយោបាយសង្គម” និង “បទប្បញ្ញត្តិស្តីពីការដែលរណសិរ្សមាតុភូមិ អង្គការនយោបាយសង្គម និងប្រជាជនចូលរួមផ្តល់មតិ រួមចំណែកកសាងបក្សនិងកសាងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន” និងបទប្បញ្ញត្តិជាច្រើនទៀត។ ទម្រង់នៃការអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យ (ប្រជាធិបតេយ្យតំណាងនិងប្រជាធិបតេយ្យផ្ទាល់) ត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់។

ក្រោយរយៈពេល ៣៥ ឆ្នាំ នៃការអនុវត្តការផ្លាស់ប្តូថ្មី និងរយៈពេល ៣០ ឆ្នាំនៃការអនុវត្តន៍កម្មវិធីនយោបាយឆ្នាំ ១៩៩១ និងជាពិសេស ក្រោយរយៈពេល១០ឆ្នាំ នៃការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយ (បំពេញបន្ថែមនិងអភិវឌ្ឍន៍ ឆ្នាំ ២០២១) វៀតណាមទទួលបានសមិទ្ធិផលប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនលើគ្រប់វិស័យ។ ការអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យក្នុងបក្សបន្តមានការអភិវឌ្ឍថ្មី លើកទឹកចិត្តឱ្យមានសេរីភាពសតិអារម្មណ៍ ក្នុងសកម្មភាពបក្ស គោរពភាពខុសគ្នានៃទស្សនៈ និងមតិយោបល់តាមលក្ខណៈបុគ្គលក្នុងស្មារតីស្ថាបនា។ ចំពោះការអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋ ឆ្លុះបញ្ចាំងពីការកសាង និងការកែលម្អនីតិរដ្ឋសង្គមនិយម។ សកម្មភាពរបស់រដ្ឋសភាបន្តមានការផ្លាស់ប្តូរថ្មី តាមទិសដៅវិជ្ជាជីវៈ ហើយប្រជាធិបតេយ្យបន្តត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំង។  សកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរថ្មីតាមទិសដៅនៃការកសាងរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិក រដ្ឋាភិបាលស្ថាបនា សំដៅបង្កើតប្រជាធិបតេយ្យក្នុងការប្រតិបត្តិរដ្ឋបាលសាធារណៈ។ ស្ថាប័នយុត្តិធម៌បន្តត្រូវបានពង្រឹងថែមទៀត ប្រតិបត្តិការក្នុងទិសដៅយកច្បាប់ជាចម្បង បើកចំហរ តម្លាភាព និងគណនេយ្យភាព។ ចំពោះការអនុវត្ត ប្រជាធិបតេយ្យក្នុងសកម្មភាពរបស់រណសិរ្សមាតុភូមិនិងអង្គការនយោបាយ-សង្គម នៅតែបានពង្រឹងជាបន្ត; ចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការប្រឹក្សាយោបល់ និងការរិះគន់សង្គម ចូលរួមកសាងបក្សនិងអនុវត្តន៍ការងារនយោបាយសំខាន់ៗ របស់ប្រទេសក្នុងសម័យកាលនីមួយៗ។ ទាក់ទិននឹងសមិទ្ធិផលទាំងនេះ សេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃមហាសន្និបាតបក្សលើកទី១៣ បានបញ្ជាក់ថា “ប្រជាធិបតេយ្យសង្គមនិយមត្រូវបានលើកតម្កើងនិងពង្រីកពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ”; “សិទ្ធិរបស់ប្រជាជនក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ត្រូវបានលើកកម្ពស់កាន់តែប្រសើរឡើងនៅក្នុងគ្រប់វិស័យនៃជីវភាពសង្គម តាមរយៈ ប្រជាធិបតេយ្យផ្ទាល់និងប្រជាធិបតេយ្យតំណាង ជាពិសេសក្នុងវិស័យនយោបាយ និងសេដ្ឋកិច្ច”។ សិទ្ធិធ្វើជាម្ចាស់របស់ប្រជាជនក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាធំៗ និងសំខាន់របស់ប្រទេសត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់។ គោរព ធានា និងការពារសិទ្ធិមនុស្ស សិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ តភ្ជាប់សិទ្ធិជាពលរដ្ឋជាមួយកាតព្វកិច្ចនិងការទទួលខុសត្រូវចំពោះសង្គម។

ដើម្បីបន្តពង្រីកប្រជាធិបតេយ្យសង្គមនិយម ធានានូវភាពម្ចាស់របស់ប្រជាជន និងអនុវត្តន៍គោលដៅប្រែក្លាយវៀតណាមទៅជាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ដែលផ្តោតលើសង្គមនិយមនៅពាក់កណ្តាលសតវត្សទី ២១ ឯកសារនៃមហាសន្និបាតលើកទី ១៣  នៃបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមបានកំណត់ថា៖ បន្តអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែងនិងមានប្រសិទ្ធភាពការអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យតាមស្មារតីនៃកម្មវិធីនយោបាយកសាងប្រទេសជាតិក្នុងសម័យអន្តរកាលឆ្ពោះទៅកាន់សង្គមនិយមនិងរដ្ឋធម្មនុញឆ្នាំ ២០១៣។ អនុវត្តន៍ល្អប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងការអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យផ្ទាល់ ប្រជាធិបតេយ្យតំណាង ប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន ក្រោមបាវចនាដែលថា ប្រជាជនដឹង ប្រជាជនពិភាក្សា ប្រជាជនធ្វើ ប្រជាជនត្រួតពិនិត្យ ប្រជាជនទទួលផល។ ឯកសារនៃមហាសន្និបាតបក្សលើកទី ១៣ ក៏តម្រូវឱ្យអង្គការបក្ស អង្គការនយោបាយ កម្មាភិបាល និងបុគ្គលិកសាធារណៈ ធ្វើជាគំរូក្នុងការអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យ គោរពច្បាប់ និងលើកកម្ពស់សីលធម៌សង្គម។ គោលមាគ៌ានិងគោលការណ៍ណែនាំរបស់បក្ស គោលនយោបាយនិងច្បាប់របស់រដ្ឋ បង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះនយោបាយនិងច្បាប់សម្រាប់ប្រជាជនក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិជាម្ចាស់  ប្រព័ន្ធនយោបាយដែលដឹកនាំដោយបក្សត្រូវគោរព ធានា និងការពារសិទ្ធិជាម្ចាស់របស់ប្រជាជន។

បង្រីកប្រជាធិបតេយ្យសង្គមនិយមឱ្យបានល្អ គឺបានបំផុសកម្លាំងពលំដែលមានស្រាប់ក្នុងស្រទាប់ប្រជាជនដើម្បីកសាងសង្គមនិយមដោយជោគជ័យនិងការពារយ៉ាងរឹងមាំនូវមាតុភូមិសង្គមនិយមវៀតណាម។ ចំណុចថ្មីស្តីពីប្រជាធិបតេយ្យសង្គមនិយម និងពង្រីកកម្លាំងមហាសាមគ្គីជនជាតិទាំងមូលក្នុងមហាសន្និបាតជាតិលើកទី១៣ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម ទទួលមរតកពីលទ្ធផលនៃការអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យសង្គមនិយម លើកកំពស់កម្លាំងមហាសាមគ្គីជនជាតិទាំងមូល រួមចំណែកដល់ការ អភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិក្នុងលក្ខខណ្ឌថ្មី បន្តបំផុសសិទ្ធិរបស់ប្រជាជនក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់លើសេចក្តីប្រាថ្នាអំពីការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ ឆ្ពោះទៅខួបលើកទី ១០០ នៃការបង្កើតបក្សនៅឆ្នាំ ២០៣០និងលើកទី ១០០ ឆ្នាំនៃការបង្កើតប្រទេសជាតិ នៅឆ្នាំ ២០៤៥៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម

សន្និសីទប្រចាំឆ្នាំរបស់លេខា​គណៈកម្មាធិការ​បក្ស​នៃ​ខេត្តចំនួន ៤ នៅវៀតណាម និងលេខាគណៈកម្មាធិការ​បក្សខេត្ត Yunnan (ចិន)

សន្និសីទប្រចាំឆ្នាំរបស់លេខា​គណៈកម្មាធិការ​បក្ស​នៃ​ខេត្តចំនួន ៤ នៅវៀតណាម និងលេខាគណៈកម្មាធិការ​បក្សខេត្ត Yunnan (ចិន)

នាព្រឹកថ្ងៃទី ១២ មិថុនា នៅទីក្រុង Kunming ខេត្ត Yunnan ប្រទេសចិន សន្និសីទប្រចាំឆ្នាំលើកទី ៤ បានប្រព្រឹត្តទៅរវាងលេខាគណៈកម្មាធិការបក្សនៃខេត្តចំនួន ៤ របស់វៀតណាមរួមមាន៖ Ha Giang, Lao Cai, Lai Chau និង Dien Bien ជាមួយលេខាគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត Yunnan ប្រទេសចិន។

Top