Trúc chỉ xứ Huế

Vùng đất Huế vốn nổi tiếng với những nét văn hóa độc đáo, những làng nghề nổi tiếng. Người dân ở đây, có khả năng sáng tạo nghệ thuật phong phú nhưng vẫn giữ được những nét văn hóa nghệ thuật truyền thống của xứ Huế. Họa sĩ Phan Hải Bằng là một ví dụ điển hình cho người con xứ Huế khi đã sáng tạo nên nghệ thuật Trúc chỉ đặc sắc. “Trúc chỉ là giấy mà không chỉ là giấy” mà là sự kết hợp giữa truyền thống và niềm đam mê sáng tạo cái đẹp. Với niềm đam mê ấy người nghệ sĩ đã sáng tạo ra một loại hình nghệ thuật vô cùng sáng tạo và độc đáo. Trúc chỉ và những loại hình nghệ thuật khác đã và đang góp phần làm phong phú hơn đặc trưng văn hóa của xứ Huế./.

소스코드

링크공유